Ślubowanie adwokatów izby Częstochowsko-Piotrkowskiej

W dniu 19 października 2020r. w sali konferencyjnej hotelu „Mercure” w Częstochowie odbyło się ślubowanie 9 nowych adwokatów Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej, którzy w dniach 23-26 czerwca 2020r. zdali egzamin adwokacki.

Ślubowanie złożyli adwokaci: Maciej Dodat, Agnieszka Klimczak, Magdalena Krajewska, Monika Kumor, Dominika Roj, Magdalena Judyta Ryś, Anna Semenova, Karolina Wojtas, Sebastian Zembik.

Z uwagi na wprowadzenie kilka dni wcześniej Częstochowy w czerwoną strefę covid, uroczystość miała w tym roku niecodzienną formę, a ślubujący byli podzieleni na trzy grupy i mogła towarzyszyć im tylko jedna osoba. Zrezygnowano także z części artystycznej.

Na początku uroczystości Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie adw. Aleksandra Przedpełska powitała obecnych i gratulując adwokatom bardzo dobrze zdanego egzaminu, złożyła im życzenia przede wszystkim zdrowia w tym trudnym czasie, nadto satysfakcji w przyszłym wykonywaniu zawodu, przypomniała również o odpowiedzialności za klientów, którzy powierzać im będą swoje najważniejsze sprawy. Wicedziekan ORA adw. Marcin Karpiński, kierownik szkolenia aplikantów zwrócił uwagę na obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej oraz przestrzegania Kodeksu Etyki Adwokackiej. Podkreślił znaczenie ślubowania adwokackiego, bowiem dopiero po jego złożeniu adwokat może rozpocząć wykonywanie zawodu. Wśród zaproszonych był obecny Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby adw. Jarosław Dawid (także w roli patrona), który również złożył życzenia ślubującym, podkreślając jak ważne w życiu adwokata jest etyczne zachowanie się, które powinno rzutować nie tylko na życie zawodowe ale i prywatne.

Po włożeniu tóg nowi adwokaci złożyli przed Dziekanem Rady ślubowanie adwokackie, po czym kolejno podpisali protokół ślubowania.

Wyróżnienie w postaci nagród książkowych oraz dyplomu za wyniki egzaminu otrzymała adw. Magdalena Ryś. Wyróżnienia za wyniki w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej oraz pamiątkowe dyplomy otrzymały: adw. Magdalena Krajewska, adw. Magdalena Ryś, adw. Anna Semenova.

Wszyscy ślubujący adwokaci otrzymali od ORA w Częstochowie pamiątkowe pióra wieczne, Terminarz Adwokata na rok 2021, a ponadto upominki wraz z okresowym dostępem do internetowych programów prawniczych, które zostały ufundowane przez Wydawnictwa Prawnicze: CH BECK oraz Wolters Kluwers. Skromna uroczystość zakończyła się rozmowami obecnych przy kawie.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry