Ślubowanie adwokatów Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej

Uroczyste ślubowanie adwokatów Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej. Ceremonia ślubowania odbyła się w barokowych wnętrzach XVII-wiecznego Pałacu Biskupów Krakowskich 24 września w Kielcach.

W tym wyjątkowym dniu razem z młodymi adwokatami byli ich rodzice, bliscy  oraz  patroni. Nie zabrakło także zaproszonych przedstawicieli Okręgowej Rady Adwokackiej oraz członków komisji egzaminacyjnej. Wydarzenie swoją obecnością uświetnił prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Przemysław Rosati. W uroczości uczestniczyli również adwokaci Stanisława Szufel i Edward Rzepka - byli dziekani Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach oraz wiceprezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury adw. Piotr Zięba.

Przystępujących do ślubowania oraz przybyłych gości powitał dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach adw. Jerzy Zięba. Pogratulował młodym adwokatom pomyślnego zdania egzaminu zawodowego, życząc dalszych sukcesów w życiu zawodowym, podkreślając przy tym istotną rolę Adwokatury na rzecz służby społeczeństwu. Wyraził przekonanie, że ślubujący z pasją i pełnym zaangażowaniem będą wypełniać swoje obowiązki, pamiętając że adwokatura to nie jest tylko zawód, ale przede wszystkim powołanie.

Następnie głos zabrali: prezes NRA adw. Przemysław Rosati oraz byli dziekani ORA w Kielcach: adw. Stanisław Szufel i adw. Edward Rzepka. Wszyscy przemawiający mecenasi dzielili się swoimi przemyśleniami na temat praktycznych aspektów wykonywania zawodu adwokata oraz starali się przekazać ślubującym, jak najlepsze rady związane z ich przyszłą praktyką.

Podczas uroczystości wyróżnieni zostali adwokaci Anna Zięba-Steć, Aleksandra Głowacka i Bartłomiej Kaleta, którzy z najlepszymi wynikami zdali egzamin adwokacki. Nagrody wręczył im prezes NRA adw. Przemysław Rosati.

Kolejną częścią wydarzenia było wystąpienie przedstawiciela młodych adwokatów w osobie starosty aplikantów adwokackich ślubującego rocznika – adw. Patryka Zielińskiego, który skierował serdeczne słowa podziękowania w stronę adwokatów, patronów i wykładowców za trud włożony w przygotowanie do zawodu adwokata, a także podziękował rodzicom i bliskim, którzy towarzyszyli im w niełatwej drodze do zawodu adwokata. Szczególne podziękowania kierowane były do dziekana ORA w Kielcach adw. Jerzego Zięby za przekazywaną wiedzę, motywację, wsparcie i ogromne zaangażowanie w proces przygotowania zawodowego młodych adwokatów.

Miłe popołudnie swoim występem uświetnił pianista i kompozytor Konstanty Wileński, serwujący prawdziwą artystyczną ucztę dla ucha i duszy.

 

adw. Patryk Zieliński


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry