Ślubowanie aplikantów adwokackich łódzkiej izby

Ślubowanie 51 aplikantów adwokackich izby łódzkiej odbyło się 4 stycznia 2019 r. Wydarzenie było wyjątkowe nie tylko ze względu na osiągnięcie przez łódzkich kandydatów na aplikację najlepszego wyniku w Polsce z egzaminu wstępnego, ale także dlatego, że zapoczątkowało obchody 70-lecia Izby Łódzkiej.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście w osobach członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej: przewodniczącego Komisji, prezesa Sądu Apelacyjnego Sędziego Sądu Apelacyjnego Tomasza Szabelskiego, SSA dr. Michała Kłosa, prof. dr. hab. Lesława Górala.

Ślubowanie odebrał dziekan ORA w Łodzi adw. Jarosław Zdzisław Szymański. Gratulując obecnym zdanego egzaminu z najlepszym wynikiem w całym kraju (65,8% zdawalności), dziekan wyraził nadzieję, że w codziennej nauce i pracy aplikanci będą kierować się wysokimi standardami etycznymi, którym hołduje Adwokatura. W wystąpieniu podkreślił, iż ślubujący wstępują do Adwokatury Polskiej - środowiska z potężną tradycją propaństwową, patriotyczną, wolnościową i samorządową.

Aplikantom gratulował również przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej SSA Tomasz Szabelski.


Po uroczystych wystąpieniach dziekan odczytał Rotę Ślubowania Aplikanckiego.

Jak co roku, podczas tej uroczystości wyróżniono aplikantów z najlepszymi wynikami na egzaminie wstępnym. W tym roku byli nimi Aleksandra Niewiadomska oraz Jakub Tomes, którzy uzyskali 133 punkty na 150 możliwych. Jest to również jeden z najwyższych wyników w kraju.

Wszystkim nowym aplikantom adwokackim serdecznie gratulujemy.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry