Ślubowanie aplikantów adwokackich w Łodzi


Uroczystość ślubowania aplikantów, rozpoczynających naukę zawodu w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, odbyła się 8 stycznia w sali kameralnej Teatru Muzycznego. W tym roku w izbie łódzkiej naukę na aplikacji rozpoczyna 68 osób.

Zebranych gości przywitał adw. Jarosław Zdzisław Szymański, dziekan ORA w Łodzi. Musicie Państwo mieć świadomość, że stajecie się dziś członkami zawodu zaufania publicznego, szczególnego i wyjątkowego, najstarszego zawodu zaufania publicznego w nowożytnej historii naszego kraju - mówił dziekan ORA. - Stajecie się Państwo spadkobiercami i kontynuatorami wielkiej tradycji Adwokatury Polskiej, która zawsze była propaństwowa i patriotyczna.

Adw. Szymański przypomniał, że adwokaci, szczególnie w czasach II Rzeczypospolitej Polskiej, pełnili pierwszoplanowe funkcje publiczne i państwowe. Adwokatura jest powołana do udzielania pomocy prawnej i współdziałania w zakresie ochrony praw i wolności obywatelskich. To jest nasza misja – misja niesienia pomocy prawnej człowiekowi potrzebującemu tejże pomocy – powiedział, zwracając się do aplikantów.


Gratulując zebranym pomyślnie zdanego egzaminu dziekan ORA w Łodzi wyraził nadzieję, iż w codziennej nauce i pracy aplikanci kierować się będą wysokimi standardami etycznymi, którym hołduje Adwokatura, z szacunkiem odnosząc się do patronów, koleżanek i kolegów oraz klientów. Pamiętajcie Państwo, jako pewne przesłanie z dnia dzisiejszego, o jednej rzeczy – bycie dobrym prawnikiem jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do bycia dobrym adwokatem. Adwokat nie jest jedynie dostawcą wysoko wykwalifikowanej usługi prawniczej. Adwokat musi umieć spojrzeć szerzej na świat wartości – powiedział na zakończenie swojego wystąpienia adw. Jarosław Szymański.

Po wystąpieniu Dziekana, przyszli aplikanci złożyli ślubowanie.

Do misji i społecznej funkcji Adwokatury odniosła się również, w swoim wykładzie okolicznościowym, adw. Krystyna Skolecka-Kona. Zwróciła uwagę na fakt, że zawód adwokata, jest zawodem niezależnym, adwokat w swej pracy zależny jest jedynie od własnego etycznego poziomu. Jest to też  zawód wymagający ustawicznej pracy, którego uczyć się trzeba całe życie. Jest on sztuką, wymagającą powołania. To jest piękny zawód, ale trzeba go lubić, trzeba
go rozumieć, trzeba chcieć go wykonywać – powiedziała adw. Krystyna Skolecka-Kona.


Zastępca kierownika szkolenia aplikantów, adw. dr Bartosz Kucharski, przedstawił informacje dotyczące programu szkolenia oraz statusu aplikanta. Omówił cele aplikacji, którymi są zapoznanie z etyką i godnością zwodu oraz zasadami ich przestrzegania, a także praktyczny aspekt przebiegu aplikacji.


Na zakończenie uroczystości wyróżnionych zostało troje aplikantów, którzy uzyskali najlepszy wynik podczas egzaminu wstępnego. Nagrody z rąk adw. Bartosza Kucharskiego odebrały: apl. adw. Paulina Zbroch, apl. adw. Daria Słobodzian oraz apl. adw. Katarzyna Wenne.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry