Ślubowanie aplikantów Szczecińskiej Izby Adwokackiej

Uroczyste ślubowanie aplikantów adwokackich odbyło się 11 grudnia w siedzibie Szczecińskiej Izby Adwokackiej, w sali plenarnej im. adw. Jerzego Chmury.

W obecności członków Okręgowej Rady Adwokackiej oraz członka Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Marka Mikołajczyka, 20 nowych aplikantów złożyło ślubowanie przed dziekanem adw. Włodzimierzem Łyczywkiem.

W krótkich wystąpieniach: dziekan adw. Włodzimierz Łyczywek oraz adw. Marek Mikołajczyk, pogratulowali ślubującym, przypominając o podstawowych celach adwokatury i etosie zawodu adwokata.

Wszystkim ślubującym, nowym członkom Szczecińskiej Izby Adwokackiej, serdecznie gratulujemy.


Adw. Michał Olechnowicz

Zastępca Sekretarza ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry