Ślubowanie lubelskich adwokatów


W dniu 26 lipca 2018 r. w gmachu Collegium Maius Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się uroczyste ślubowanie adwokackie. Lubelska Izba przyjęła w tym roku w swoje szeregi 66 nowych adwokatów.

Na początku uroczystości adw. Seweryna Sajna serdecznie powitała wszystkich zebranych na sali – adwokatów, ich rodziny, patronów oraz przybyłych gości, w tym członków ORA w Lublinie, przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej - adw. Ziemisława Gintowta i adw. Bartosza Przeciechowskiego oraz prezesa Sądu Okręgowego Krzysztofa Niezgodę. Prowadząca  podkreśliła, że tegoroczni aplikanci lubelscy osiągnęli na egzaminie adwokackim najlepszy wynik w Polsce - średnią ocen 4,6.

Następnie głos zabrali: adw. Stanisław Estreich, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, sędzia Krzysztof Niezgoda, prezes Sądu Okręgowego w Lublinie, który był przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej oraz adw. Krystyna Drozd, wicedziekan ORA w Lublinie i kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich.

Nowi adwokaci złożyli przed dziekanem ORA ślubowanie adwokackie. Miłym akcentem uroczystości  było wręczenie nagród młodym adwokatom, którzy zasłużyli się szczególnym zaangażowaniem w prace samorządowe: adw. Natalii Janczak, adw. Dominice Michalak i adw. Katarzynie Oleksińskiej. Wyróżniono także adwokatów, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen z egzaminu adwokackiego: adw. Rafała Ilnickiego, adw. Sylwię Wrzyszcz i adw. Martynę Zabawę.

Na koniec uroczystości, w imieniu nowo zaprzysiężonych adwokatów, zabrała głos adw. Natalia Janczak, która złożyła podziękowania władzom Izby, patronom, wszystkim wykładowcom, członkom komisji egzaminacyjnej i rodzinom. Ślubujący jeszcze przez długi czas wykonywali pamiątkowe zdjęcia.

Uroczystość uświetnił koncert kwartetu smyczkowego „Kwartemia Plus”.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry