Ślubowanie ponad 500 aplikantów adwokackich izby warszawskiej

Ponad 500 aplikantów adwokackich izby warszawskiej złożyło 7 stycznia ślubowanie. Gośćmi uroczystości byli m.in. b. prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński, Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar i Wojciech Hermeliński.

Na ślubowaniu aplikantów obecni byli również adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Maciej Łaszczuk, członek NRA.

Ślubowanie aplikantów przyjął dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adw. Mikołaj Pietrzak. W przemówieniu przypomniał, że od adwokatów wymaga się odwagi w obronie praw i wolności człowieka, a także niezależności. Podkreślił, że od teraz na aplikantach ciąży obowiązek nie tylko najwyższego zaangażowania w powierzane sprawy, ale także zdobywania nowych umiejętności, przestrzegania najwyższych standardów w życiu zawodowym, publicznym i osobistym.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, mówił, że wybrany przez aplikantów zawód jest jednocześnie piękny i trudny. Jego piękno zawiera się w tym, że jest to zawód wolny, a adwokaci na co dzień mają do czynienia z obroną praw jednostki w urzędach, sądach administracyjnych, na rozprawach w sprawach cywilnych i karnych. - Obrona praw jednostki to państwa rola - podkreślił prezes NRA.

Zaznaczył, że zawód adwokata wymaga samodyscypliny: punktualności, przygotowania do rozpraw, stałego samodokształcania. A przede wszystkim wymaga zachowania tajemnicy zawodowej, przestrzeganej w interesie klienta. Adw. Trela podsumował, że piękno zawodu adwokata zawiera się w trudzie, z jakim się wiąże. Pogratulował aplikantom wyboru zawodu, zapewniając o wsparciu w czasie aplikacji i później.

Dr Adam Bodnar, RPO, przypomniał wiele filmów o adwokatach, którzy bohatersko bronili praw i wolności. - Wasza codzienna praca nie będzie tak spektakularna, jak te filmy - mówił do aplikantów. - Ale jestem przekonany, że jeżeli będziecie wypełniali właśnie złożoną przysięgę, jeżeli będziecie wierzyli w ideały praworządności, sprawiedliwości społecznej, w niezależne sądy i niezawisłych sędziów, w siłę Konstytucji i ochrony praw i wolności obywatelskich, jeżeli będziecie chcieli nieść pomóc najsłabszym, rozumieli na czym polega istota prawa do obrony, oraz jeżeli będziecie rzetelni i uczciwi w swojej pracy - to zostaniecie bohaterami.

Zaznaczył, że to nie my sami wybieramy nasze role życiowe. To życie za nas wybiera. My musimy być po prostu gotowi, a na gotowość pracujemy każdego dnia - podkreślił Rzecznik Praw Obywatelskich.

W tym roku 11 aplikantek i aplikantów, którzy najlepiej zdali egzamin na aplikację adwokacką odebrało szczególne wyróżnienia i nagrody. Ślubowanie uświetnił koncert jazzowy Kazimierza Jonkisza z zespołem.

Zdjęcia: Michał Borowski

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry