Ślubowanie warszawskich adwokatów - w tym roku 540

Ślubowanie warszawskich adwokatów - w tym roku 540 - odbyło się 26 czerwca w Filharmonii Narodowej.

Sala Filharmonii ma 1065 miejsc i wszystkie były zajęte. Uroczystość otworzył adw. Paweł Rybiński, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Wprowadzono sztandar adwokatury warszawskiej i odśpiewano hymn państwowy.

Dziekan powitał gości: adw. Andrzeja Zwarę, prezesa NRA, posłów na Sejm PR Ryszarda Kalisza i Małgorzatę Sekułę-Szmajdzińską, Aleksandra Pocieja, senatora RP, przedstawicieli Prokuratury Apelacyjnej, Izby Radców Prawnych w Warszawie, Rady Komorniczej, Kierownictwo Sądów Okręgowych w Warszawie.

Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali: adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA.

Dziekan pogratulował młodym adwokatom wyników egzaminu i zachęcał do aktywności w szukaniu klientów, wskazywał na trudności w wykonywaniu zawodu w obecnych realiach.

Prezes Zwara pogratulował młodym kolegom, jednocześnie skierował podziękowania wobec ich rodzin, które wspierały ich w osiągnięciu uprawnień zawodowych adwokata. Wskazał, że choć czasy dla Adwokatury są trudne, to trzeba mieć odwagę być adwokatem. Nawiązał do trudnych dla Adwokatury lat 30-tych, 50-tych czy 80-tych.

Delegacja ślubujących podziękowała Radzie, kierownikowi szkolenia, pani dyrektor biura i paniom zatrudnionym w Okręgowej Radzie Adwokackiej, które wsparły ślubujących w przygotowaniu uroczystości.

Na koniec zebrani wysłuchali koncertu.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/