Spotkanie członków Śląskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego

Pierwsze w 2019 roku spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego odbyło się 29 stycznia w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej.

Spotkanie otworzył dziekan Izby Adwokackiej w Katowicach adw. Roman Kusz, który w minionym roku pełnił funkcję Przewodniczącego Forum. Pan Mecenas podsumował wszystkie posiedzenia i wydarzenia, które miały miejsce w ramach zeszłorocznej działalności Forum. Po przedstawieniu sprawozdania, adw. Roman Kusz przekazał przewodnictwo Forum na rok 2019 przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, pani Annie Janik.

Nowa Przewodnicząca Forum zapowiedziała przyszłe wydarzenia oraz poinformowała zgromadzonych, iż kolejne Ogólnopolskie spotkanie organizacji samorządów zawodów zaufania publicznego ma się odbyć już w kwietniu.
Następnie głos zabrali: wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej – dr n. med. Jacek Kozakiewicz, prezes Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach lek. wet. Krzysztof Orlik oraz prezes Okręgowej Izby lekarskiej w Katowicach Tadeusz Urban.

Podczas spotkania powołane zostało prezydium Forum, w skład którego weszli: Anna Janik - obecnie przewodnicząca Forum, dr n. med. Jacek Kozakiewicz jako honorowy przewodniczący, adw. Roman Kusz również jako honorowy przewodniczący, inż. Roman Karwowski z Izby Inżynierów Budownictwa i Notariusz Przemysław Michalewicz.

Prezydium Forum będzie procedowało pomiędzy kolejnymi spotkaniami członków Śląskiego Forum.

W załączeniu prezentacja z działalności Forum w 2018 roku. (zobacz prezentację)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski