Spotkanie noworoczne Izby Adwokackiej w Białymstoku


Po raz kolejny członkowie Izby Adwokackiej w Białymstoku wzięli udział 11 stycznia w spotkaniu noworocznym.

Spotkanie zostało uroczyście otwarte przez dziekana Izby Adwokackiej w Białymstoku adw. dr Agnieszkę Zemke-Górecką. Życzenia świąteczno-noworoczne składali także przedstawiciele zaprzyjaźnionej Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku: sekretarz OIL Janusz Zawistowski oraz zastępca sekretarza OIL Jerzy Gryko.

Ponadto w wydarzeniu uczestniczyli: duszpasterz prawników ks. prałat Dariusz Marek Mateuszuk oraz proboszcz mitrat mgr Anatol Konach.

Przedstawiciele Samorządu Okręgowej Rady Adwokackiej powitali ponad 250 adwokatów z Białostockiej Izby, a także przybyłych przedstawicieli członków NRA: zastępcę sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Anisę Gnacikowską, członka Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Ziemisława Gintowta oraz adw. Przemysława Rosati.

Następnie zgromadzeni na sali goście tradycyjnie złożyli sobie świąteczno-noworoczne życzenia. Po części oficjalnej nadszedł czas na część artystyczną, która stanowiła niespodziankę wieczoru. Do restauracji zawitali kolędnicy, którzy w trakcie występu wykonali najpiękniejsze kolędy takie jak m.in. „Wśród nocnej ciszy”, „Bóg się rodzi”, czy „Przybieżeli do Betlejem”. Po części artystycznej zgromadzeni goście zasiedli wspólnie do uroczystej kolacji, której oprawę zapewnił zespół muzyczny.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry