Spotkanie Noworoczne izby katowickiej


Spotkanie Noworoczne adwokackiej izby katowickiej odbyło się 31 stycznia. Wśród gości byli m.in. adw. Jacek Trela, prezes NRA oraz abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki.

Na spotkanie przybyli także biskup opolski Andrzej Czaja, adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. Marian Jagielski, dziekan ORA w Opolu oraz dr Jacek Kozakiewicz, prezes Śląskiej Izby Lekarskiej.

Adw. Trela wspomniał o adwokackiej pomocy dla mieszkańców Aleppo oraz przytoczył historię adwokatów pełniących funkcje obrońców w sprawie cudzoziemców, którym zarzucane jest zabójstwo młodego mężczyzny w Ełku.

Biskup Andrzeja Czaja nawiązał do zmian granic administracyjnych Opola, mówił także potrzebie wzajemnego zrozumienia i szacunku.

Prezes Jacek Kozakiewicz, w nawiązaniu do działalności Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, przypominał o misji zawodu adwokata i lekarza.

Abp Skworc mówił o przyszłości Śląskiej Metropolii, o wyzwaniach dzisiejszych czasów oraz o znaczeniu gestów pomocy. 

Spotkania Noworoczne izby katowickiej gromadzą kilka pokoleń adwokatów. Są nie tylko okazją do śpiewania kolęd, ale przede wszystkim czasem refleksji u progu nowego roku oraz podsumowania ubiegłego.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/