Spotkanie świąteczne w izbie katowickiej


16 grudnia 2019 r. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, po którym członkowie Rady Adwokackiej oraz zaproszeni goście spotkali się na tradycyjnej wigilii. Dziekan Izby – adw. Roman Kusz, podsumował mijający rok oraz złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczno-noworoczne.

W tym roku spotkanie wigilijne miało szczególnie uroczysty charakter. Podczas spotkania wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. prof. Piotr Kardas wręczył odznaczenia Adwokatura Zasłużonym wyróżnionym członkom Izby: Pani Mecenas Małgorzacie Lekston, Panu Mecenasowi Krystianowi Ślązakowi oraz Panu Mecenasowi Robertowi Arkadiuszowi Zapiórowi. Profesor Piotr Kardas pogratulował odznaczonym wyróżnienia, dziękując im za pracę na rzecz samorządu oraz wkład w budowanie wizerunku adwokata, chroniącego prawa i wolności obywatelskie oraz dającym przykład młodemu pokoleniu swoją codzienną pracą. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry