Spotkanie zawodów zaufania publicznego w ORA w Białymstoku


Spotkanie przedstawicieli zawodów zaufania publicznego z województwa podlaskiego odbyło się 9 marca w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku. 

Rozmawiano o inicjatywie izby adwokackiej w Białymstoku powołania Podlaskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Idea spotkała się z aprobatą zebranych. Wskazali na konieczność podejmowania wspólnych inicjatyw, w szczególności w zakresie tworzenia właściwych  warunków do wykonywania zawodu oraz wymiany doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków samorządów.

Obecni przyjęli harmonogram prac, mających na celu powołanie Forum.

W spotkaniu udział wzięli:

- Agnieszka Zemke-Górecka- dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku

- Mieczysław Fronczek - członek Krajowej Rady i Dziekan Okręgu Podlaskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

- Agnieszka Iwaniuk - członek Krajowej Rady Rzeczników Patentowych Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

- Ewa Dubaniewicz - przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Białymstoku

- Andrzej Kaliński - dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku

- Jarosław Adam Mateuszuk - prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku

- Maria Siewko - członek Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

- Artur Kamieniecki - przewodniczący Podlaskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

- Izabella Trochimczuk - zastępca przewodniczącego Podlaskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

- Andrzej Falkowski - zastępca przewodniczącego Rady Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

- Tomasz Rogala- skarbnik Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów

- Jerzy Kruszyński – prezes Izby Notarialnej  Białymstoku

- Wojciech Anczurowski - przewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Białymstoku

 

adw. Joanna Kuczyńska- Leszczyńska


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry