Środowiskowy Konkurs Krasomówczy Aplikantów Adwokackich w Koszalinie

Sala rozpraw Sądu Okręgowego w Koszalinie była miejscem, w którym w dniu 25  maja b.r. odbył się etap środowiskowy konkursu krasomówczego aplikantów adwokackich Pomorskiej Izby Adwokackiej, Izby Adwokackiej w Bydgoszczy, Izby Adwokackiej w Toruniu, Izby Adwokackiej w Olsztynie oraz Izby Adwokackiej w Koszalinie. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 10 aplikantów, który wygłosili mowy końcowe w trzech sprawach karnych oraz w dwóch sprawach  cywilnych.

Gospodarzem i organizatorem tegorocznego konkursu na etapie środowiskowym  była Okręgowa Rada Adwokacka w Koszalinie.

Zgodnie z zapisem zawartym w Regulaminie konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich losowanie kazusów, które zostały wcześniej rozesłane do aplikantów, odbyło się  trzy dni przed terminem konkursu. Aplikanci wylosowali role procesowe w trzech sprawach karnych i dwóch cywilnych. 

Gości oraz uczestników przybyłych na konkurs przywitał dziekan ORA w Koszalinie adw. Ryszard Bochnia.

Jury przewodniczyła adw. Maria Kapsa, wicedziekan ORA w Koszalinie.

W składzie zasiedli także adw. Elżbieta Nowak, wicedziekan ORA w Koszalinie, Ewa Czerska - Kierownik  Szkolenia Aplikantów przy ORA w Bydgoszczy, dziekan ORA w Gdańsku adw. Dariusz Strzelecki oraz kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy ORA w Toruniu adw. Jan Kwietnicki.

Jury wyłoniło trzech laureatów konkursu:
I miejsce: Błażej Tachasiuk (Gdańsk)
II miejsce: Marcin Bonew (Koszalin)
III miejsce" Michał Sarnecki (Bydgoszcz)

Zdobywca I miejsca apl. adw. Błażej Tachasiuk wylosował rolę oskarżyciela posiłkowego w sprawie karnej, natomiast zdobywcy II miejsca przypadła rola pełnomocnika powódki w sprawie cywilnej.  Trzeci laureat wystąpił w sprawie karnej, w której pełnił rolę obrońcy oskarżonego.

Aplikanci – laureaci otrzymali dyplomy, nagrody pieniężne i rzeczowe, którymi były publikacje prawnicze. Pozostali uczestniczy otrzymali dyplomy uczestnictwa.  Nagrody książkowe ufundowały wydawnictwa prawnicze C.H.Beck i Walters Kluwer.

Laureaci I i II miejsca  wezmą udział  konkursie krajowym, którego organizatorem w roku bieżącym będzie Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku.

Naszym zwycięzcom serdecznie gratulujemy życząc powodzenia i zajęcia miejsc medalowych w finale. Dziękujemy bardzo członkom jury za ich pracę oraz naszym  gościom: dziekan adw. Justynie Mazur oraz dziekanowi adw. Wiktorowi Indan – Pykno za przybycie do Koszalina.

 

Adw. Elżbieta Nowak


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry