Środowiskowy Konkurs Krasomówczy w Cieszynie

W zabytkowej sali rozpraw w Sądzie Rejonowym w Cieszynie odbył się w dniu 3 września 2022 r. środowiskowy konkurs krasomówczy aplikantów Izb Adwokackich w Bielsku-Białej, Katowicach, Opolu, Wałbrzychu i Wrocławiu. Mowy końcowe w 4 sprawach karnych i jednej cywilnej wygłosiło dziewięcioro aplikantów.

Gospodarzem wydarzenia była Okręgowa Rada Adwokacka w Bielsku-Białej. Gościny uczestnikom konkursu udzieliła Prezes Sądu Rejonowego w Cieszynie SSR Magdalena Adamiec-Madej, która przysłuchiwała się mowom konkursowym.

Komisji Konkursowej przewodniczył adw. Krzysztof Stec, Dziekan ORA w Bielsku-Białej, a w jej skład weszli ponadto, adw. Jacek  Wałęcki, Wicedziekan ORA we Wrocławiu, adw. Seweryn Plebanek, Kierownik Szkolenia ORA w Opolu, adw. Witold Strudziński, Kierownik Szkolenia ORA w Wałbrzychu, adw. Grzegorz Kopeć, Kierownik Szkolenia ORA w Katowicach oraz adw. Adam Wnęczak, Kieronik Szkolenia ORA w Bielsku-Białej.

Po naradzie Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów konkursu: pierwsze miejsce zdobył apl. adw. Michał Panas z Izby Adwokackiej we Wrocławiu, drugie – apl. adw. Sebastian Heller z Bielska Białej, natomiast trzecie – apl. adw. Michał Skibniewski, reprezentujący Izbę w Katowicach.

Ogłaszając wyniki konkursu Przewodniczący Komisji pogratulował uczestnikom wysokiego poziomu wystąpień, a zdobywcom dwóch pierwszych miejsc życzył powodzenia w Konkursie Ogólnopolskim. Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe oraz finansowe.

Po konkursie i uroczystym obiedzie, uczestnicy konkursu i goście mieli możliwość udziału w spacerze z przewodnikiem, który opowiedział o najciekawszych miejscach Cieszyna.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski