Środowiskowy Konkurs Krasomówczy w Gdańsku


Pomorska izba adwokacka była gospodarzem Środowiskowego Konkursu Krasomówczego dla aplikantów adwokackich pomorskiej, koszalińskiej, olsztyńskiej, toruńskiej oraz bydgoskiej izby adwokackiej, który odbył się 3 czerwca w historycznej Sali 101 Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Zmagania dziewięciu uczestników oceniało Jury w składzie: przewodniczący - adw. Dariusz Strzelecki, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, adw. Justyna Mazur, dziekan ORA w Bydgoszczy, adw. Elżbieta Nowak, wicedziekan ORA w Koszalinie, adw. Jan Kwietnicki, kierownik szkolenia ORA w Toruniu, adw. Marek Gawryluk, kierownik szkolenia ORA w Olsztynie.

Wśród zaproszonych na konkurs gości znaleźli się m.in. adw. Jerzy Glanc, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz adw. Wiktor Indan-Pykno, dziekan ORA w Toruniu.

Moderatorami konkursu byli adw. Marcin Derlacz, kierownik szkolenia ORA Gdańsk oraz apl. adw. Olga Tymczyna. 

W trakcie konkursu zaprezentowano 3 kazusy karne oraz 2 cywilne. Uczestnicy wystąpili w następującej kolejności, kazusie i roli procesowej:

Para nr 1, kazus karny 2:
- w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego apl. adw. Mikołaj Stern;
- w roli obrońcy oskarżonego apl. adw. Błażej Tachasiuk;
Para nr 2, kazus cywilny 2:
- w roli pełnomocnika powoda, apl. adw. Grzegorz Talewski
- w roli pełnomocnika pozwanego, apl. adw. Natalia Petrykowska;
Para nr 3, kazus karny 1:
- w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego apl. adw. Katarzyna Cembała;
- w roli obrońcy oskarżonego apl. adw. Patrycja Miksza;
Para nr 4, kazus cywilny 1:
- w roli pełnomocnika powoda, apl. adw. Maciej Piotrowski;
- w roli pełnomocnika pozwanego, apl. adw. Aleksandra Kudrycka;

Apl. adw. Tomasz Szamocki zaprezentował mowę obrończą do kazusu karnego nr 3.

Każdy z uczestników miał 20 minut na zaprezentowanie swojej mowy. Następnie każdemu przysługiwało 5-minutowe prawo do repliki, z którego część uczestników skorzystała.

Konkurs Krasomówczy wygrał apl. adw. Tomasz Szamocki. Drugie miejsce zajęła apl. adw. Aleksandra Kudrycka. Trzecie miejsce na podium zdobył apl. adw. Grzegorz Talewski. Cała trójka otrzymała nagrody pieniężne.

W ramach konkursu przyznana została również Nagroda Publiczności, którą otrzymał apl. adw. Grzegorz Talewski. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali również nagrody książkowe oraz upominki od Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Przewodniczący Jury, adw. Dariusz Strzelecki, przed wręczeniem nagród i wyróżnień, podziękował za odwagę oraz wskazał na wysoki poziom wszystkich mów.

Wszystkim Uczestnikom Konkursu Krasomówczego należą się serdeczne gratulacje.

apl. adw. Jacek Markowski 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski