Środowiskowy Konkurs Krasomówczy w Płocku

Środowiskowy Konkurs Krasomówczy Aplikantów Adwokackich odbył się 18 maja w Płocku. W konkursie udział wzięło dziewęciu aplikantów adwokackich.

Konkurs zorganizowany przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku dla Izb Adwokackich w Białymstoku, Lublinie, Radomiu, Siedlcach i Płocku miał miejsce w w sali rozpraw nr 12 Sądu Okręgowego w Płocku.

Obradowała Komisja Konkursowa w składzie: adw. Joanna Kaczorowska, wicedziekan ORA w Płocku, adw. Marek Jagielski, dziekan ORA w Radomiu, adw. Krystyna Drozd, wicedziekan ORA w Lublinie, adw. Marek Brudnicki, kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA w Płocku, adw. Jowita Grochowska, kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA w Białymstoku, adw. Piotr Steć, członek Izby Adwokackiej w Siedlcach, oraz Magdalena Tomaszewska, aktorka Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.

Pierwsze miejsce przypadło apl. adw. Dorocie Dudek (ORA Lublin), drugie apl. adw.  Annie Wochowskiej (ORA Płock), trzecie apl. adw. Natalii Pankiewicz (ORA Białystok) Wyróżnienie otrzymała apl. adw. Klaudia Deszczyńska (ORA Białystok).

Ogłaszając werdykt jury Konkursu, przewodnicząca Komisji Konkursowej adw. Joanna Kaczorowska, złożyła gratulacje wszystkim uczestnikom, podkreślając wysoki, profesjonalny poziom wystąpień. Następnie wręczyła nagrody finansowe i książkowe autorom najwyżej ocenionych przemówień, życząc jednocześnie powodzenia zdobywczyniom dwóch pierwszych miejsc w Konkursie Finałowym. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy w związku z ich udziałem w konkursie.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry