Środowiskowy konkurs krasomówczy w Szczecinie


Apl. adw. Katarzyna Adaszak–Kwiatkowska, reprezentująca adwokacką izbę wielkopolską, została zwyciężczynią środowiskowego konkursu krasomówczego, który odbył się 27 maja w Szczecinie. 

Drugie miejsce zajęła przedstawicielka izby zielonogórskiej apl. adw. Urszula Bartkowiak, zaś trzecie miejsce przyznano reprezentantce izby szczecińskiej, apl. adw. Karolinie Werema-Karłuk.

Zwyciężczynie uhonorowano nagrodami pieniężnymi.

Konkursowe mowy oceniała Komisja pod przewodnictwem adw. Włodzimierza Łyczywka, dziekana ORA w Szczecinie, w składzie: adw. Lech Kochaniak (Zielona Góra), adw. Bartosz Dzikoński (Poznań), adw. Sylwester Redeł (Łódź). Po przeprowadzeniu sprawnej narady uznała, iż poziom przygotowania uczestników do konkursu był dobry, zaś ich wystąpienia przed jury wyrównane, o czym świadczyły ilości punktów uzyskane przez poszczególnych aplikantów.

Konkurs miał miejsce w sali rozpraw Sądu Apelacyjnego w Szczecinie – dzięki uprzejmości prezesa Sądu Apelacyjnego SSA Macieja Żelazowskiego. W konkursowe szranki stanęli aplikanci adwokaccy z izb: łódzkiej, szczecińskiej, wielkopolskiej oraz zielonogórskiej. 

adw. Michał Olechnowicz 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/