Stanowisko ORA w Krakowie i Wrocławiu nt. stawek adwokackich

Okręgowe Rady Adwokackie w Krakowie i Wrocławiu podczas wspólnego posiedzenia, które odbyło się 15 maja w Krakowie, podjęły stanowisko w sprawie konieczności urealnienia stawek minimalnych za pomoc prawną z urzędu.

Adwokaci zwracają uwagę, że przez ponad 12 lat stawki nie były zmieniane, mimo zmiany stosunków i siły nabywczej pieniądza, przez co nie odzwierciedlają nawet w przybliżeniu koniecznego nakładu pracy i kosztów ponoszonych przez adwokata, zaś obowiązków i kosztów związanych z pomocą prawną z urzędu przybywa.

Krakowska i wrocławska ORA wskazują, że podwyższenia stawek wymagają m.in. sprawy o alimenty, spadkowe, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, sprawy o wykroczenia oraz o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub aresztowanie.

- Za konieczne uznać należy również złagodzenie ograniczenia zawartego w §19 pkt 1) Rozporządzenia i  umożliwienie organom przyznającym wynagrodzenie bardziej znaczące, niż obecnie przewidziane w granicach 150%, jego podwyższenie w stosunku do stawek minimalnych w zależności od charakteru sprawy i nakładu pracy adwokata. – czytamy w stanowisku.

Rady zwracają się również do NRA o przedstawienie stanowiska ministrowi sprawiedliwości i podjęcie starań o realizację jego postanowień oraz o pełną realizację uchwały Krajowego Zjazdu Adwokatury z 23 listopada 2013 r.

Czytaj stanowisko 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/