Stanowisko ORA w Krakowie ws zmian legislacyjnych

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie zajęła stanowisko wobec zmian legislacyjnych dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego i opracowywanych zmian w ordynacji wyborczej. Stanowisko nosi datę 7 grudnia. 

Krakowska ORA wyraziła swój sprzeciw wobec przyjęcia przez Sejm w nocy z 6 na 7 grudnia 2017 roku nowej ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy zmieniającej ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Sygnatariusze podkreślają, że zabrakło konsultacji społecznych i obywatelskich, w tym z Naczelną Radą Adwokacką. 

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie sprzeciwia się również odwoływaniu prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych przez Ministra Sprawiedliwości. Według Stanowiska, decyzje o odwołaniu są nagłe i arbitralne, podejmowane wbrew środowisku sędziowskiemu, z naruszeniem praw człowieka i obywatela.

Równocześnie ORA w Krakowie popiera cztery Uchwały obradujących wspólnie zebrań sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie oraz Sądu Rejonowego w Myślenicach z dnia 4 grudnia 2017 roku, wskazujące m.in. na konieczność zaprzestania działań demolujących fundamenty demokratycznego państwa prawnego i wyprowadzających Państwo Polskie z kręgu europejskiej kultury prawnej będącej w prostej linii spadkobierczynią dorobku prawa rzymskiego.

Na koniec krakowska ORA apeluje o poszanowanie konstytucyjnych zasad przy opracowywaniu zmian w ordynacji wyborczej (poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw). 

(czytaj Stanowisko ORA w Krakowie)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry