Stanowisko ORA w Opolu dotyczące orzeczenia TK

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu w pełni popiera uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 26 października 2020 r. Stanowisko w sprawie orzeczenia TK  z 22 października zajęła opolska rada 27 października br.

Zdaniem Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu organy państwa winny otoczyć szczególną opieką matkę i jej rodzinę. Powinny mieć na względzie przede wszystkim ich dobro. Niestety dotychczasowa opieka w tej materii jest dalece niewystarczająca, co powoduje wiele dramatów życiowych i bardzo trudnych wyborów. W takich okolicznościach nie można wymagać heroicznych postaw od matek. Postawa taka winna być ich prawem a nie obowiązkiem. Zadaniem państwa w takiej sytuacji jest zapewnienie jego obywatelom wszelkich instrumentów i niezębnego wsparcia, aby z tego prawa – w sposób świadomy i dobrowolny - mogli skorzystać. Prawa, które winno być stanowione przez ustawodawcę, zgodnie z zasadami demokratycznego państwa prawnego.

czytaj treść stanowiska

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski