Stanowisko ORA w Zielonej Górze wobec zmian w sądownictwie

Okręgowa rada Adwokacka w Zielonej Górze przyjęła 17 lipca stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz innych ustaw i projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.  

W stanowisku ORA w Zielonej Górze ocenia, że wymienione zmiany i projekt zmian niszczą niezależność władzy sądowniczej i uderzają w podstawy demokratycznego Państwa prawa.

"Adwokaci reprezentujący przed sądami obywateli znają doskonale rzeczywiste wady wymiaru sprawiedliwości i oczekują racjonalnej jego naprawy. Pozbawienie sądownictwa jednym aktem prawnym sędziów najwyższej instancji, odpowiedzialnych za wykładnię prawa i kierunek orzecznictwa, skłądającej się z prawników o najwyższych kwalifikacjach prowadzi do utraty zaufania do tej instancji i całego wymiaru sprawiedliwości, wyrządzając nieodwracalne szkody dla autorytetu, który jest niezbędny dla funkcjonowania władzy sądowniczej w państwie prawa" - czytamy w stanowisku.

ORA w Zielonej Górze zwraca się do sygnatariuszy poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym o wycofanie projektu, który nieuchronnie zagraża niezależności i autorytetowi władzy sądowniczej ze szkodą dla naszego Państwa i jego obywateli.

(czytaj całe stanowisko)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry