Stanowisko uczestników konferencji nt. wizerunku w Łodzi

Ogólnopolska Konferencja "Adwokatura. Wizerunek-Reklama-Konkurencja" odbyła się 8 października w Łodzi. Organizatorami były izby łódzka i warszawska. Na zakończenie dyskusji, jej uczestnicy wypracowali wspólne stanowisko. 


W dokumencie podkreślają potrzebę wypracowania nowej, spójnej i wspólnej dla wszystkich izb strategii kreowania w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej wizerunku i budowy marki Adwokatury i adwokatów. Postulują też, by zwiększyć zewnętrzne, profesjonalne wsparcie Naczelnej Rady Adwokackiej w zakresie doradztwa wizerunkowo-marketingowego i kreowania strategii wizerunkowej Adwokatury. Opracowywana strategia powinna skupić się na podkreśleniu przewagi konkurencyjnej adwokatów na rynku usług prawnych. Na zakończenie, uczestnicy konferencji apelują o wypracowanie zasad materialnego wspierania przez NRA projektów przygotowanych przez izby adwokackie, które to zasady pozwalać będą na realizację powyższych celów na poziomie lokalnym.

(czytaj stanowisko)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski