Stanowisko uczestników spotkania komisji wizerunkowych


„Rola komunikacji w budowaniu zaufania do Adwokatury” – pod takim hasłem odbyło się Spotkanie Komisji Wizerunkowych Okręgowych Rad Adwokackich, zorganizowane przez ORA w Łodzi w dniach 8-9 kwietnia.

W spotkaniu udział wzięli m. in. adw. Jacek Trela, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, adw. Roman Kusz przewodniczący Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej NRA, adw. Anisa Gnacikowska, przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Prawnej przy NRA, Dziekani Okręgowych Rad Adwokackich: bydgoskiej - adw. Justyna Mazur, krakowskiej – adw. Paweł Gieras, opolskiej – adw. Cezary Goryszewski, płockiej – adw. Joanna Kaczorowska, wałbrzyskiej – adw. Wojciech Biegański, warszawskiej – adw. Paweł Rybiński, wrocławskiej – adw. Andrzej Grabiński, a także przedstawiciele czternastu izb.

W trakcie pierwszej części konferencji, uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów o korzyściach wizerunkowych płynących z systematycznej i spójnej komunikacji. Prelekcje poprowadzili dr Dariusz Tworzydło („Kreowanie wydarzeń medialnych i współpraca z mediami, jako narzędzia budowania wizerunku Adwokatury”), red. Marek Kacprzak („Współpraca z biurami prasowymi z perspektywy dziennikarza”) oraz dr Katarzyna Liberska-Kinderman („Praktyczne aspekty prowadzenia biura prasowego”).

Druga część spotkania miała charakter roboczy i poświęcona była wymianie poglądów oraz doświadczeń pomiędzy komisjami wizerunkowymi okręgowych rad adwokackich w Polsce. O działaniach wizerunkowych oraz akcjach prowadzonych na poziomie lokalnym opowiedzieli przedstawiciele siedmiu izb: bydgoskiej, katowickiej, krakowskiej, łódzkiej, opolskiej, pomorskiej, warszawskiej oraz wielkopolskiej, a ogólnopolską kampanię „Zapytaj Adwokata” zaprezentowała koordynatorka akcji - adw. Anisa Gnacikowska, członek NRA i przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Prawnej przy NRA.

Podczas panelu dyskusyjnego przyjęto Stanowisko uczestników spotkania Komisji Wizerunkowych ORA, w którym uczestnicy zwrócili się do Naczelnej Rady Adwokackiej o kontynuowanie badań pozwalających na weryfikowanie skuteczności  realizowanych akcji wizerunkowych, a także o wypracowanie zasad materialnego wsparcia izb adwokackich w zakresie tworzenia biur prasowych.

(zobacz pełny tekst stanowiska)

(materiały pokonferencyjne)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/