Świąteczne Spotkanie Adwokatów i Aplikantów Adwokackich w Warszawie

Świąteczne Spotkanie Adwokatów i Aplikantów Adwokackich odbyło się 7 grudnia 2019 r. w Vilia Foksal nieopodal Nowego Światu w Warszawie. Wzięło w nim udział ponad 160 adwokatów i aplikantów wraz z osobami towarzyszącymi.

Spotkanie zorgalizowali: Komisja Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu oraz Komisja ds. Sekcji Praktyków Prawa we współpracy z Samorządem Aplikantów.

Gości powitał wicedziekan adw. Andrzej Orliński przekazując życzenia w imieniu dziekana adw. Mikołaja Pietrzaka. Serdeczne życzenia złożył adw. Andrzej Zwara, podsumowując współpracę Ośrodka Badawczego Adwokatury z Samorządem Aplikantów Adwokackich. Z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej życzenia składał także adw. Maciej Łaszczuk, członek NRA.

Adw. Kamil Szmid podsumował działalność Sekcji Praktyków Prawa w mijającym roku - złożyło się na nią ponad 60 wykładów, w tym konferencja „Adwokat dla Przedsiębiorcy” oraz wykłady dotyczące nowelizacji postępowania cywilnego. We wszystkich zajęciach udział wzięło szacunkowo ok. 2 tys. członków warszawskiej Izby.

Serdeczne życzenia przekazały adw. Anna Atanasow oraz adw. Agata Rewerska – członkinie ORA.

Adw. Andrzej Zwara wraz z adw. Andrzejem Orlińskim wręczyli nagrody najbardziej zaangażowanym aplikantom w działalność integracyjną w izbie. Wyróżnieni zostali:

- adw. Maria Kozłowska, przewodnicząca Samorządu, za organizację licznych wydarzeń dla aplikantów i udział w pocztach sztandarowych

- adw. Zbigniew Minda – za pomoc przy wydarzeniach sportowych oraz udział w pocztach sztandarowych
- adw. Mateusz Sokolnicki – za pomoc przy tworzeniu pięknych grafik i plakatów wydarzeń Izbowych oraz filmu z okazji 100-lecia Adwokatury
- apl. Klaudia Rynikiewicz – za prowadzenie czasochłonnych zapisów na spotkanie, sprawdzanie wpłat, a także udział w wielu pocztach sztandarowych.

Ośrodek Badawczy Adwokatury ufundował nagrody książkowe dla wyróżnionych aplikantów.

Wicedziekan, przekazał podziękowania dla Komitetu Organizacyjnego: adw. Monice Rajskiej, adw. Joannie Tkaczyk, apl. adw. Marii Kozłowskiej oraz apl. adw. Klaudii Rynkiewicz.  Pod koniec części oficjalnej adw. Monika Rajska wraz z apl. adw. Magdaleną Szkudlarek-Nowak krótko podsumowały  działalność integracyjną Komisji oraz Samorządu aplikantów.  W organizowanych wydarzeniach udział w tym roku wzięło ok. tysiąca adwokatów oraz większość aplikantów.

Organizatorzy dziękują za pomoc w zorganizowaniu spotkania Panu Roberta Gralińskiego z Villa Foksal.

Po raz pierwszy spotkanie odbyło się dzięki wsparciu Fundacji Adwokatury Polskiej. Zaproszeni goście dokonywali wpłat na cele statutowe Fundacji, a jedynie w części spotkanie było dofinansowane przez Izbę.

Zabawa i rozmowy w  światecznej atmosferze trwały do póżna.

Fot. Piotr Gilarski

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry