Sympozjum szkoleniowe dla aplikantów adwokackich Izby w Bielsku-Białej

Sympozjum szkoleniowo-integracyjne dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej odbyło się 18-20 września 2021 r. w Hotelu Vesta w Jeleśni. Po raz pierwszy w pandemicznym czasie aplikanci wszystkich roczników spotkali się na wykładach, jak również mieli okazję się lepiej poznać i nawiązać nowe znajomości.

Sympozjum uroczyście otworzył dziekan ORA w Bielsku-Białej adw. Krzysztof Stec, któremu towarzyszył wicedziekan - kierownik Szkolenia, adw. Adam Wnęczak.

W pierwszy dzień sympozjum warsztat improwizacji „Jakoś to będzie” poprowadził Piotr Sikora, członek "Klancyka"- najstarszego  teatru improwizowanego w Polsce i  teatru "Hofesinka". Związany z warszawskim Klubem Komediowym i Resortem Komedii, kształcił się w największych teatrach improwizowanych w USA. Przeprowadził m.in. ćwiczenie „Zip, Zap, Zop”, jak również wielką improwizację w podgrupach i występy przed publicznością. Wszyscy aplikanci brali czynny udział w warsztatach, po których odbyła się kolacja i wydarzenia integracyjne.

W kolejnym dniu szkolenie pt. Metodologiczne uwarunkowania prawidłowego zastosowania psychologicznych kryteriów prawdziwości zeznań świadków przez biegłych z zakresu psychologii” poprowadził dr Maciej Bożek, który m.in. zajmuje się psychologią operacyjną – wykorzystaniem wiedzy psychologicznej do celów optymalizacji działań realizowanych przez podmioty podlegające MSWiA oraz MON.

Na zakończenie drugiego dnia szkoleniowego wykład pt. Ekspertyzy z zakresu psychofizjologii sądowej poprowadził prof. Marek Leśniak – nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wybitny specjalista w zakresie kryminologii. Aplikanci mieli okazję zobaczyć poligraf oraz przetestować jego działanie.

Wszyscy uczestnicy uznali Sympozjum za niezwykle udane, wspólnym życzeniem było, aby sympozja te były kontynuowane i doszło do następnego spotkania już w przyszłym roku.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry