Symulacje rozpraw sądowych dla aplikantów izby toruńskiej

Symulacja rozprawy sądowej dla aplikantów adwokackiej izby toruńskiej odbyła się 27 stycznia w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Była to jedna z pierwszych symulacji, w których mają wziąć udział wszyscy aplikanci tej izby.

Zajęcia praktyczne w sądzie odbyły się dzięki uprzejmości Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu sędziego dr. hab. Jerzego Naworskiego.

W obecności adw. Wiktora Indana-Pykno, dziekana ORA w Toruniu i adw. Jana Kwietnickiego, kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich, sędzia Sądu Okręgowego Włodzimierz Jasiński przygotował i rozdzielił role procesowe, a następnie poprowadził rozprawę cywilną w sprawie o zapłatę.

Sprawa dotyczyła zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek na ulicy. Sędzią w symulowanej sprawie została apl. adw. Anna Kuszmiruk, ławnikiem była apl. adw. Aleksandra Eluszkiewicz, zaś stroną powodową apl. adw. Krzysztof Jaroch. Pełnomocnikiem powoda został apl. adw. Błażej Browarski, pełnomocnikiem pozwanego apl. adw. Dawid Czajkowski, zaś pełnomocnikiem interwenienta ubocznego apl. adw. Marcin Serocki.

Świadkami w sprawie byli: apl. adw. Martyna Wojtczak i apl. adw. Adrianna Duma (strona powodowa) oraz apl. adw. Wojtek Lipiński (strona pozwana). W sprawie powołany był również biegły, w którego rolę wcielił się apl. adw. Jakub Wasilewski. Pełniący rolę ławnika SSO Włodzimierz Jasiński w newralgicznych punktach rozprawy przerywał ją i wyjaśniał wszelkie zawiłości proceduralne. On także skomentował wyrok i podsumował całe ćwiczenia.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska