Szczecin: XIV Wieczór z In Gremio


Redakcja czasopisma "In Gremio", miesięcznika szczecińskich środowisk prawniczych, którego wydawcą jest Szczecińska Izba Adwokacka oraz Fundacja „Bądźmy In Gremio”  wspólnie zorganizowały 7 kwietnia XIV Wieczór z In Gremio. 

Spotkanie odbyło się w Teatrze Polskim w Szczecinie, uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele sądów powszechnych apelacji szczecińskiej, w tym SSA Maciej Żelazowski, prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, SSA Halina Zarzeczna, prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie,przedstawiciele Prokuratury, Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz członkowie Szczecińskiej Izby Adwokackiej, w tym adw. Włodzimierz Łyczywek, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej, adw. Marek Mikołajczyk, członek NRA i gospodarz Wieczoru oraz członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej.

W trakcie wieczoru wręczono nagrody „Gremiusa” dla Człowieka Roku In Gremio 2016, którym decyzją Rady Programowej czasopisma został adw. Piotr Dobrołowicz. W uzasadnieniu wyboru SSA Maciej Żelazowski, przewodniczący Rady Programowej In Gremio przypomniał, iż począwszy od 2008 r. do 2016 r. adw. Piotr Dobrołowicz pełnił funkcję redaktora naczelnego "In Gremio", zaś jego wysiłkiem wydawnictwo "In Gremio" mocno zakorzeniło się w szczecińskim środowisku prawniczym, stanowiąc jedną z platform wymiany poglądów, ale także integracji środowiska.

Spotkanie zostało zorganizowane pod hasłem „Edukacja Prawna”, a w rozważaniach nad metodą i sposobami pogłębiania wiedzy o prawie wśród obywateli uczestniczyli: SSO w stanie spoczynku Anna Maria Wesołowska, Cezary Urban - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie (w skład, którego wchodzi m.in. wielokrotny zwycięzca ogólnopolskich rankingów liceów – XIII Liceum w Szczecinie) oraz Bartosz Pilitowski – prezes Fundacji Court Watch Polska.  

Spotkanie zakończyło się osobistym wystąpieniem adw. Romana Ossowskiego – pierwszego laureata nagrody dla Człowieka Roku In Gremio oraz pierwszego redaktora naczelnego czasopisma In Gremio, który m.in. cytując fragment wiersza Zbigniewa Herberta „Raport z oblężonego miasta”:

 „ i jeśli Miasto padnie a ocaleje jeden 
on będzie niósł Miasto w sobie po drogach wygnania 
on będzie Miasto”

swoją statuetkę „Gremiusa” przekazał symbolicznie na ręce prezesa Sądu Apelacyjnego SSA Macieja Żelazowskiego w dowód solidarności ze środowiskiem sędziów polskich oraz uznania ich wysiłków czynionych dla zachowania istoty sprawiedliwości - niezawisłości sędziów i niezależności sądów. 

Autor zdjęć: Tomasz Pasula

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry