Szczecińska izba adwokacka ma 38 nowych adwokatów

Izba szczecińska powiększyła się o 38 nowych adwokatów. Uroczyste ślubowanie odbyło się w dniu 8 lipca 2017 r. w Sali Kongresowej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. 

W uroczystości udział wzięli obok głównych bohaterów tego dnia, ślubujących członkowie ich rodzin, członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej, wiceprezes Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie SSR Artur Witek, prokurator Prokuratury Regionalnej w Szczecinie Anna Gawłowska Rynkiewicz.

Galę poprowadził adw. Włodzimierz Łyczywek – dziekan szczecińskiej izby adwokackiej, który gratulując, wówczas jeszcze aplikantom, dotarcia do tej uroczystej chwili, przypomniał o misji zawodu adwokata, godności zawodu i zachęcał do aktywności nie tylko samorządowej, ale również społecznej.  Akt ślubowania poprzedzony został wykładem sekretarza ORA adw. Wiesława Fafuły, który przypomniał uczestniczącym w gali zasady i gwarancje, wynikające z roty ślubowania, akcentując obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej oraz sumienności.

Po złożeniu ślubowania, byli patroni nowych adwokatów dokonali uroczystych obłóczyn. Jednocześnie dla adwokatów z najlepszymi wynikami egzaminu zawodowego wręczono nagrody ufundowane przez wydawnictwa prawnicze.  W imieniu ślubujących podziękowania dla członków rodzin, przedstawicieli organów samorządowych, członkom komisji egzaminacyjnej oraz sądów powszechnych i prokuratury złożyła adw. Dagmara Stech.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry