Szkolenie specjalistyczne dla zawodowych mediatorów w Warszawie

Fundacja ProMediation & ProWellness Foundation wraz z Sekcja Arbitrażu i Mediacji Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przeprowadzi  19-21 lipca 2019 r. szkolenie specjalistyczne dla zawodowych mediatorów. Velem szkolenia jest nadanie uczestnikom uprawnień mediatora ze specjalizacją w mediacji gospodarczej z elementami międzynarodowymi. patronat nad szkoleniem objął dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, Al. Ujazdowskie 49 przez wybitnych mediatorów brytyjskich przy wsparciu trenera z Polski.

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim z zapewnieniem tłumaczenia symultanicznego na język polski. Znajomość języka angielskiego jest mile widziana, ale nie jest obowiązkowa.

Każdemu uczestnikowi, który będzie obecny na całym szkoleniu i ukończy obie części przedmiotowego szkolenia, zostanie wystawiony numerowany certyfikat mediatora o specjalizacji gospodarczej.

Plan szkolenia zakłada łącznie 24 godziny zajęć stacjonarnych. Udział w szkoleniu będzie potwierdzony stosownym zaświadczeniem ze wskazaniem ilości godzin, tematyki szkolenia i obędzie uprawniał do uzyskania punktów szkoleniowych doskonalenia zawodowego. Szkolenie przeznaczone jest dla 40 mediatorów z Polski i zagranicy.

Liczba powyższa z powodów organizacyjnych nie będzie ulęgać zwiększeniu. Grupa uczestniczących w szkoleniu mediatorów ustalona została stosownie do liczby trenerów, aby zagwarantować uczestnikom aktywny udział w sesjach mediacyjnych, warsztatach oraz ćwiczeniach face-to- face i zagwarantować profesjonalny wysoki poziom przeszkolenia wraz z feedbackiem.

Szczegóły rejestracji i opłaty za szkolenia na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (zobacz stronę ze szczegółami)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry