Szkolenie zawodowe i Rajd Okuninka 2017


Szkolenie adwokackie połączone z X Ogólnopolskim i XVIII Izby Adwokackiej w Lublinie rajdem rowerowo–motocyklowo-pieszym „Okuninka2017” odbyło się od 15 do 18 czerwca br.

Okuninka lezy nad Jeziorem Białym, które jest jednym z największych jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Woda tutaj jest bardzo czysta. Uczestnicy rajdu korzystali z niepowtarzalnego mikroklimatu, a w trakcie pobytu zwiedzili Włodawę – miasto trzech kultur i religii, z barokowym zespołem kościelno-klasztornym z XVIII w., cerkwią prawosławną z XIX w. oraz dawnym zespołem synagogalnym z XVIII w., a także Czworobokiem – znanym jako miejscem pojedynku Wołodyjowskiego z Bohunem. W programie było również zwiedzanie terenu byłego obozu zagłady i Izby Pamięci w Sobiborze, a także wiele ciekawych przyrodniczo miejsc, z rezerwatem unikalnego żółwia błotnego włącznie.

W spotkaniu udział wzięła rekordowa liczba 110 uczestników, w tym członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej w osobach adw. Władysława Finiewicza i adw. Stanisława Estreicha Przewodniczącego Komisji Integracji Środowiskowej, Sportu, Turystyki i Wypoczynku NRA, adw. Stanisława Kłysa, adw. Justyny Mazur, adw. Andrzeja Kozielskiego, a także liczni adwokaci Izb Adwokackich w Lublinie, Krakowie, Warszawie, Rzeszowie, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Opolu, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie.

Pogoda w przeważającej części dopisała, a najtwardsi uczestnicy rajdu rowerowego pokonali łącznie ponad 200 km. Motocykliści pokonali wiele ciekawych i edukacyjnych tras, a najbardziej wytrwali uczestnicy grupy pieszej pokonali nawet 30 km na trasach rajdu.

Szczególne podziękowania należą się adw. Stanisławowi Estreichowi za pomoc i wsparcie w organizacji naszego adwokackiego spotkania.

Należy podkreślić, iż takie wydarzenia służą pełnej integracji środowiska adwokackiego, są polem wymiany poglądów i doświadczeń poszczególnych adwokatów i aplikantów adwokackich oraz wspaniale łączą funkcję edukacyjną z rekreacyjno-sportową. W tym roku w panelu szkoleniowym poruszaliśmy tematykę tzw. „dopalaczy” jako nowego, bardzo groźnego zjawiska oraz kwestię biegłych z zakresu psychiatrii i psychologii w postępowaniu cywilnym pod opieką niezawodnych prof. Małgorzaty Kłys i adw. Stanisława Kłysa.

Organizatorzy serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie wielu pokoleń adwokatów, służące integracji naszego środowiska.

adw. Paweł Suskiewicz, komandor Rajdu

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/