Toruń, Bydgoszcz i Gdańsk wygrywają Środowiskowy Konkurs Krasomówczy w Ostromecku

Toruń, Bydgoszcz i Gdańsk podzieliły między sobą podium Środowiskowego Konkursu Krasomówczego aplikantów adwokackich, który odbył się w piątek, 10 czerwca, w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku, k. Bydgoszczy.

Do rywalizacji o tytuł najlepszego krasomówcy stanęli aplikanci adwokaccy z izby toruńskiej, bydgoskiej, gdańskiej, koszalińskiej i olsztyńskiej. Wystąpienia oceniało jury pod przewodnictwem adw. Ewy Czerskiej z ORA w Bydgoszczy, w składzie: adw. Danuta Wronka z ORA w Olsztynie, adw. Jan Kwietnicki z ORA w Toruniu, adw. Piotr Luranc z ORA w Gdańsku, adw. Jarosław Wyrębski z ORA w Bydgoszczy oraz Marzena Matowska – dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Na widowni sali balowej Pałacu Nowego w Ostromecku, zasiedli goście w tym: dziekan ORA w Toruniu, adw. Wiktor Indan-Pykno, dziekan ORA w Bydgoszczy, adw. Justyna Mazur, patroni uczestników konkursu oraz licznie zebrani aplikanci Bydgoskiej Izby Adwokackiej.

Wystąpienia oparte były o kazusy ze spraw cywilnych i karnych. Przyszli mecenasi ubrani w togi wcielali się w role obrońców i pełnomocników oskarżycieli posiłkowych w kazusach karnych oraz pełnomocników powodów i pozwanych w kazusach cywilnych. Wystąpienia traktowały o sprawach z życia wziętych, które w przeszłości toczyły się w sądzie. Każdy z uczestników miał 20 minut na przekonanie jury do swoich racji.

W konkursie oceniana była przede wszystkim poprawność wypowiedzi pod względem konstrukcji prawnej oraz walory krasomówcze.

Jednogłośną decyzją jury pierwsze miejsce zajęła apl. adw. Agata Kleczkowska z izby kujawsko-pomorskiej. Drugie miejsce  zdobyła apl. adw. Angelika Jędryka-Pihut z izbybydgoskiej, trzecie miejsce zajął apl. adw. Grzegorz Talewski z izby pomorskiej. Zwycięzcy dwóch pierwszych miejsc pojadą na Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody pieniężne, natomiast wszyscy uczestnicy zostali wyróżnieni dyplomami oraz nagrodzeni wydawnictwami od Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz wydawnictwa C.H.Beck, które wręczył jej przedstawiciel Jan Kóż.

Dodatkową atrakcją dla wszystkich uczestników oraz gości Konkursu było zwiedzanie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku oraz prezentacja unikatowej w skali Polski zabytkowej kolekcji  fortepianów w Pałacu Starym. 


Warning: Division by zero in /serwis_adw_new/newsletter_strona/page/views/bloki.php on line 167

Warning: Division by zero in /serwis_adw_new/newsletter_strona/page/views/bloki.php on line 169
Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry