Toruń: symulacja rozprawy sądowej dla aplikantów


Druga z zaplanowanych dla wszystkich aplikantów adwokackich toruńskiej izby symulacja rozpraw sądowych odbyła się 24 lutego br. w sali Sądu Okręgowego w Toruniu. Przeprowadzenie tam symulacji było możliwe dzięki uprzejmości sędziego dr hab. Jerzego Naworskiego, prezesa SO.

W obecności adw. Wiktora Indan-Pykno, dziekana ORA w Toruniu i adw. Jana Kwietnickiego, kierownika szkolenia aplikantów adwokackich, który przygotował i rozdzielił role procesowe, sędzia SO Andrzej Walenta poprowadził rozprawę karną w sprawie o rozbój i pobicie. 

Sędzią w powyższej sprawie został apl. adw. Andrzej Bagniewski, prokuratorem apl.adw. Natalia Petrykowska. W rolę oskarżonych wcielili się apl. adw. Jan Zalikowski oraz apl. adw. Anita Kwiatkowska  natomiast w roli oskarżonych wystąpili apl. adw. Bartłomiej Wiwatowski i apl. adw. Marcin Mielcarek. 

W sprawie było dwóch pokrzywdzonych, których rolę odegrali apl. adw. Anna Kawecka i apl. adw. Jędrzej Miętkiewicz, a jako świadek wystąpiła apl. adw. Dorota Przybylska. Sędzia SO Andrzej Walenta w newralgicznych punktach rozprawy przerywał ją i wyjaśniał wszelkie zawiłości proceduralne.

Po zakończeniu rozprawy sąd, a także publiczność, wydali wyrok, który skomentował i całość rozprawy podsumował, dziękując i gratulując uczestnikom procesu, s. Andrzej Walenta. Rozprawa była pouczająca i interesująca tak dla uczestników procesu, jak i jego obserwatorów.

(pierwsza symulacja rozprawy sądowej dla aplikantów izby toruńskiej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry