Tour de Konstytucja w Lublinie i Zamościu

Kolejna edycja ogólnopolskiego wydarzenia Tour de Konstytucja w Lublinie oraz w Zamościu, którego współorganizatorem była lubelska Okręgowa Rada Adwokacka, odbyła się 6 i 7 sierpnia 2021 r. Patronat nad imprezą objął Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, jeszcze przed końcem swojej kadencji.

Spotkanie, którego celem było szerzenie idei demokracji, jak i edukacja prawna obywateli, stało się również okazją do ciekawych spotkań i dyskusji. Wśród zaproszonych gości pojawili się: Danuta Przywara, wieloletnia prezeska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, sędzia Piotr Gąciarek, artysta Zbigniew Hołdys, przedstawiciele Wolnych Sądów - adw. Sylwia Grzegorczyk – Abram i adw. Michał Wawrykiewicz.

W Lublinie w trakcie pikniku odbyły się dwie debaty z przedstawicielami zawodów prawniczych, prowadzone przez moderatorów prof. Dr hab. Katarzynę Dudkę z UMCS i adwokata Krzysztofa Sokołowskiego.

Pierwsza dyskusja pt. Europa kontra Konstytucja RP z udziałem adw. Sylwii Grzegorczyk-Abram, adw. Michała Wawrykiewicza i sędziego Piotra Gąciarka. Druga pod hasłem Nasza? Konstytucja, w której udział wzięli Monika Płoska-Piecio (sędzia, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia), Beata Syk-Jankowska (prokurator, Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia), dr hab. Sławomir Patyra (prof. UMCS), adw. Bartosz Przeciechowski (dziekan ORA w Lublinie).

W trakcie wydarzenia przeprowadzono również warsztaty z najmłodszymi, którzy z ogromnym zaangażowaniem brali udział w konkursach i quizach, prezentując bardzo wysoki poziom wiedzy na temat Konstytucji i historii naszego kraju.

Natomiast kolejnego dnia podczas wydarzenia w Zamościu gościem specjalnym był prof. Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Podczas spotkania odbyła się symulacja rozprawy sądowej, której przewodniczył sędzia Piotr Gąciarek. Rozprawa ta dotyczyła praw i wolności obywatelskich, których krzewienie jest tematem przewodnim Tour de Konstytucja. I tu też organizatorzy zapewnili atrakcje dla dzieci.

Finał Tour de Konstytucja miał miejsce 8 sierpnia 2021 roku w Warszawie. Izbę Adwokacka w Lublinie reprezentował dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie, adwokat Bartosz Przeciechowski.

Wydarzenia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, publiczność brała w nich aktywny udział, a fantastyczną atmosferę spotkań będziemy wspominać bardzo długo.

Adw. Diana Estreich Florkowska
Adw. Maciej Chorągiewicz

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry