Trójstronne listy otwarte adwokatury warszawskiej, paryskiej i niemieckiej

Przedstawiciele Adwokatur warszawskiej, paryskiej i niemieckiej podpisali stanowiska dotyczące sytuacji na Białorusi oraz na temat postępującego naruszania zasady demokratycznego państwa prawnego w Polsce.

10 września br. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów adwokackich Berlina, Paryża i Warszawy. Obecni byli: Marie-Aimee Peyron, dziekan Paryskiej Izby Adwokackiej, Ulrich Schellenberg, były prezes Niemieckiego Samorządu Adwokackiego, Martin Pradel, Christian Brugerolle oraz Moeritz Moelle. Gospodarzem spotkania był adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

W rezultacie Dziekan ORA w Warszawie, Prezydent Niemieckiego Samorządu Adwokackiego oraz Dziekan Paryskiej Izby Adwokackiej podpisali trójstronne listy otwarte dotyczące sytuacji na Białorusi i w Polsce.

czytaj pismo dot. sytuacji na Białorusi

czytaj pismo dot. sytuacji w Polsce

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski