Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, w tym roku wyznaczony na 21-27 lutego. Inicjatywa nawiązuje do Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw, który przypada 22 lutego.

Idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” powstała w roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości. Celem inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).

W organizację obchodów, oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej, włączają się również asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi i policjanci. Pełnią oni dyżury, podczas których udzielają informacji prawnej.

Jak co roku, poszczególne izby adwokackie w kraju udostępniają listy dyżurujących adwokatów:

ORA w Białystoku        >> (zobacz listę)
ORA w Bielsku-Białej   >>(zobacz listę)
ORA w Częstochowa    >>(zobacz listę)
ORA w Gdańsku          >>(zobacz listę)
ORA w Katowicach       >> (zobacz listę)
ORA w Kielcach           >>(zobacz listę)
ORA w Koszalinie        >>(zobacz listę)
ORA w Krakowie          >>(zobacz listę)
ORA w Lublinie           >>(zobacz listę)
ORA w Łodzi               >>(zobacz listę)
ORA w Opolu             >>(zobacz listę)
ORA w Poznaniu         >> (zobacz listę)
ORA w Płocku             >>(zobacz listę)
ORA w Radomiu         >>(zobacz listę)
ORA w Rzeszowie       >> (zobacz listę)
ORA w Szczecinie       >>(zobacz listę)
ORA w Wałbrzychu     >> (zobacz listę)
ORA we Wrocławiu      >>(zobacz listę)Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry