Uchwała ORA w Łodzi ws. stawek za pomoc prawną z urzędu

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi przyjęła uchwałę ws stawek minimalnych za pomoc prawną świadczoną z urzędu. Odnosi się w niej do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada br., które wzbudza "zaniepokojenie", popierając jednocześnie uchwałę w tej samej sprawie izby gdańskiej.

ORA w Łodzi w uchwale wyraża swój sprzeciw wobec lekceważenia postulatów środowiska adwokackiego w sprawie dostosowania wysokości wynagrodzenia adwokata, za usługi pomocy prawnej świadczonej z urzędu, określonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, (Dz. U. 2002 Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.), do rzeczywistych kosztów tych usług i realnej ich wartości.W uchwale czytamy, że "utrzymywanie stawek na poziomie niezmienionym od roku 2002 r. godzi nie tylko w podstawowe zasady ochrony prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług adwokackich, ale także w interes wymiaru sprawiedliwości, gdyż pomija całkowicie czas pracy niezbędny dla zapewnienia klientom z urzędu właściwej reprezentacji oraz należytego przygotowania do obrony ich interesów w postępowaniu sądowym."

Jednocześnie ORA w Łodzi wyraża zaniepokojenie treścią uzasadnienia postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada. Trybunał odmówił nadania biegu skardze konstytucyjnej adw. M. Matusiak–Frącczak, kwestionującej zgodność z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej przepisów regulujących wysokość stawek minimalnych opłat za czynności adwokackie. - Pogląd Trybunału wyrażony w tej konkretnej sprawie prowadzi do faktycznego przerzucania na adwokatów całości kosztów zapewnienia obywatelom dostępu do pomocy prawnej z urzędu, które zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze winien ponosić Skarb Państwa. Nie do zaakceptowania jest także nałożenie na adwokatów obowiązku o charakterze publicznoprawnym aktem rangi rozporządzenia, co bezpośrednio narusza art. 84 i 217 Konstytucji RP. - napisano w uchwale ORA w Łodzi.

(czytaj cała uchwałę ORA w Łodzi)

(zobacz uchwałę ORA w Gdańsku w tej sprawie)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry