Uchwała ORA w Płocku ws. propozycji zmian dotyczących zwalniania z tajemnicy obrończej

Okręgowa Rada Adwokacka w Płocku wyraża stanowczy protest przeciwko zamierzonym zmianom w procedurze karnej dotyczących możliwości wyposażenia prokuratora w uprawnienia do zwolnienia adwokata z tajemnicy obrończej.

W uchwale z dnia 27 września czytamy: „Tajemnica obrończa należy do tego rodzaju praw obywatelskich, które w systemie prawa cywilizowanego państwa nie powinno podlegać żadnym ograniczeniom. Przekazanie uprawnienia do zwolnienia z tego obowiązku organowi pozostającemu w strukturze hierarchicznego podporządkowania, niewyposażonego w przymiot niezależności i niezawisłości prowadzi do możliwości wykorzystywania tego uprawnienia w sposób nieuzasadniony, nieumiarkowany i polityczny”.

czytaj uchwałę

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry