Uchwała ORA w Szczecinie nt. orzeczeń Izby Dyscyplinarnej SN

Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie podczas posiedzenia 20 stycznia 2020 r. przyjęła uchwałę, w której stwierdza, że wszelkie orzeczenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego przy rozpoznawaniu skarg kasacyjnych, należy uznać za nieistniejące.

ORA w Szczecinie apeluje jednocześnie do właściwych organów, za pośrednictwem których zostały złożone skargi kasacyjne do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a już przez Izbę rozpoznanych, aby nadały tym środkom zaskarżenia prawidłowy bieg, umożliwiający ich rozpoznanie przez właściwy sąd.

(czytaj treść całej uchwały)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry