Ukazał się kolejny numer Palestry Świętokrzyskiej


Najnowszy numer Palestry Świętokrzyskiej (nr 31-32, Marzec – Czerwiec 2015) ukazuje się w szczególnym momencie dziejów Adwokatury Świętokrzyskiej, która obchodzi 65. rocznicę utworzenia izby adwokackiej w Kielcach. 

Akt ten miał miejsce w lipcu 1950 r., kiedy to w oparciu o przepisy ustawy o ustroju adwokatury, uchwalonej 27 czerwca 1950 r., została powołana do życia samodzielna izba adwokacka w Kielcach, obejmująca większość ówczesnego województwa kieleckiego z ziemią radomską i kielecką. Pierwszym dziekanem, mianowanym przez Ministra Sprawiedliwości, został adwokat Wiesław Wolski, a nowo powołana rada adwokacka ukonstytuowała się dopiero pół roku później, 1 lutego 1951 roku.

Po odwołaniu w miesiącu wrześniu 1951 r. przez Ministra Sprawiedliwości z funkcji dziekana, adwokata W. Wolskiego, na jego miejsce mianowany został adwokat Świętosław Krawczyński, który pełnił tą funkcję do 1954r. Był on człowiekiem niezwykłym, prawdziwym humanistą. Poza pracą zawodową oraz aktywnym udziałem w pracy na rzecz samorządu adwokackiego, ważną rolę w jego życiu odgrywała pasja do sztuk pięknych. Szczególnie cenił muzykę oraz literaturę, pozostawił po sobie wiele dzieł literackich.

W latach 1954 -56 z nominacji Ministra Sprawiedliwości funkcję dziekana kolejno pełnili adwokaci Jan Nowak i Adam Winiarski. Szczególne miejsce w historii naszej Izby zajmuje adw. Kazimierz Chojnicki, który był pierwszym dziekanem pochodzącym z demokratycznego wyboru i pełnił swoją funkcję przez dwie kadencje. Nie sposób nie wspomnieć kolejnych dziekanów w osobach adwokatów Jerzego Raka, Antoniego Pierzaka i Ryszarda Podlipnika. W historię ostatniego ćwierćwiecza wpisuje się pełnienie godności dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach przez adw. Stanisława Szufla (w latach 1989 – 1995; 2001-2007), adw. Edwarda Rzepkę (w latach 1995-2001 i w bieżącej kadencji od 2013 r.) oraz przez autora tych słów ( w latach 2007-2013).

W tym pochodzie pokoleń, pamięć o naszych poprzednikach pełni szczególną rolę w budowaniu tożsamości Świętokrzyskiej Adwokatury.

Do tych rocznicowych wspomnień nawiązuje artykuł adw. dr. Adama Redzika, przedstawiający dzieje adwokatury świętokrzyskiej w okresie bezpośrednio poprzedzającym utworzenie izby adwokackiej w Kielcach.

Na szczególną uwagę zasługują artykuły przedstawicieli doktryny i praktyki (m.in. prof. Piotra Kardasa, prof. Piotra Kruszyńskiego, prof. Jacka Giezka, dr. Szymona Pawelca, dr. Karola Pachnika), poświęcone wchodzącej w życie 1 lipca 2015 r. reformie zmieniającej filozofię procesu karnego oraz wiele instytucji prawa karnego materialnego, a także rozważania prof. Barbary Stańdo-Kaweckiej: Czy nieletni potrzebuje obrońcy?

Problematyce prawa cywilnego poświęcony jest artykuł prof. Macieja Gutowskiego; osoby interesujące się dyplomacją znajdą ciekawe rozważania z tej dziedziny w artykule prof. Ryszarda Czarnego.

Dopełnieniem tych publikacji są artykuły dr. Tomasza Ossowskiego (przypominającego w 70. rocznicę Proces szesnastu), dr Małgorzaty Kożuch, dr. Jana Główki, dr. Tomasza Kotlińskiego, dr. Cezarego Jastrzębskiego, Zbigniewa Cichonia, Dariusza Urbańskiego.

adwokat Jerzy Zięba, Redaktor Naczelny

„Palestra Świętokrzyska” jest dostępna również w wersji elektronicznej na stronie www.ora.kielce.pl

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry