W Bydgoszczy powstanie Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej im. Kamili Wyrębskiej


To będzie pierwsze takie miejsce w województwie kujawsko-pomorskim. W kwietniu przy Zespole Szkół nr 24 w Bydgoszczy ruszy Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej im. Kamili Wyrębskiej, gdzie specjaliści z zakresu prawa, mediacji i psychologii uczyć będą dzieci i młodzież  m.in. trudnej sztuki dialogu i polubownego sposobu rozwiązywania konfliktów oraz prowadzić zajęcia z zakresu edukacji prawnej. Pomysłodawcami projektu są bydgoska adwokatura oraz bydgoska szkoła z siedzibą na Osowej Górze. 

Porozumienie o powołaniu Centrum podpisali w minionym tygodniu przedstawiciele obu organizacji, Dyrektor Zespołu Szkół nr 24 w Bydgoszczy, Leszek Sobieraj oraz Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, adw. Michał Bukowiński. 

Inicjatorzy projektu za główny cel postawili sobie przeciwdziałanie niewłaściwym postawom wśród dzieci i młodzieży takim jak np. dyskryminowanie rówieśników ze względu na pochodzenie, wygląd, niepełnosprawność, ubiór czy problemy edukacyjne. Chcą także przekonać uczniów, iż mediacja jest skuteczną metodą rozwiązywania wszelkich konfliktów na terenie szkoły, jak i poza nią. Działalność Centrum obejmie cykliczne warsztaty z zakresu edukacji prawnej, mediacji rówieśniczej, a także stałe dyżury mediatorów i adwokatów, którzy udzielać będą wsparcia prawnego społeczności szkolnej. 

Uroczysta inauguracja Centrum Mediacji nastąpi 12 kwietnia podczas Konferencji Naukowo-Dydaktycznej, która odbędzie się w siedzibie szkoły. W wydarzeniu wezmą udział uznani w kraju specjaliści w dziedzinie prawa, psychologii oraz mediacji szkolnej i rówieśniczej. Podczas wydarzenia jej uczestnicy zapoznani zostaną z tematem mediacji rówieśniczych. Prelegenci dyskutować także będą o potrzebie edukacji prawnej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich. 

Patronką Centrum została Kamila Wyrębska, wieloletnia nauczycielka ZS nr 24 w Bydgoszczy, pedagog bardzo oddany nauczaniu, zaangażowany w życie szkoły, uwielbiany przez dzieci i młodzież. Zmarła 27 stycznia 2022 r.

Jej działalność poza codzienną pracą dydaktyczną z dziećmi i młodzieżą szkolną obejmowała prowadzenie wielu międzynarodowych projektów edukacyjnych, takich jak Comenius i Erasmus. W swojej pracy zawodowej dbała nie tylko o poziom wiedzy uczniów w zakresie kształcenia, ale też kładła duży nacisk na kształtowanie postaw obywatelskich, w tym respektowanie zasad demokratycznego państwa oraz podstawowych praw i wolności każdego obywatela niezależnie od rasy, wyznania i obywatelstwa.  Była też pierwszym nauczycielem, który wprowadził w Zespole Szkół Nr 24 w Bydgoszczy zajęcia dydaktyczne z zakresie mediacji szkolnej i rówieśniczej.

W 2014 r. uzyskała tytuł "Superbelfra": Najlepszego Nauczyciela SP w Bydgoszczy w plebiscycie organizowanym przez “Gazetę Pomorską”. W 2017 r. jej zasługi dla edukacji doceniły także władze miejskie, czego wyrazem była nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Utworzenie Centrum Mediacji jest kolejną inicjatywą bydgoskich adwokatów z zakresu mediacji, którą kierują do dzieci i młodzieży. Przypomnijmy, iż bydgoska adwokatura w latach 2015-2016 r. we współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zrealizowała pilotażowy projekt pn. "Mediacje w szkole w praktyce". Akcja zorganizowana została w 42 szkołach na terenie całego regionu. W ramach projektu, którego celem było promowanie idei mediacji rówieśniczych, przeprowadzono szkolenia dla 820 uczniów. Zdobyte doświadczenia dały podwaliny pod utworzenie Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej im. Kamili Wyrębskiej. 

Z ramienia Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy bezpośrednie wsparcie organizacyjno - merytoryczne udziela Komisja Edukacji Prawnej pod przewodnictwem adw. Karoliny Wilamowskiej. 

Konferencji inicjującej działalność Centrum Mediacji i Edukacji Prawnej im. Kamili Wyrębskiej patronuje Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. 

Foto: Przemysław Obarski

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski