W Krakowie odbyło się spotkanie z adwokatami – kandydatami do parlamentu

W Krakowskim Klubie Adwokatów im. adw. Janiny Ruth-Buczyńskiej 15 października 2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie z adwokatami kandydującymi w wyborach parlamentarnych.

W spotkaniu udział wzięli adwokaci naszej Izby (według kolejności alfabetycznej): adw. Zbigniew Cichoń –kandydat do Senatu – Prawo i Sprawiedliwość, adw. Iwona Kornaś–Pierzak – kandydatka do Sejmu – Prawo i Sprawiedliwość, adw. Izabela Lewandowska–Malec – kandydatka do Sejmu – Kukiz ’15, adw. Wojciech Szczepanik – kandydat do Sejmu – Polskie Stronnictwo Ludowe, adw. Paweł Śliwa – kandydat do Sejmu – Prawo i Sprawiedliwość, adw. Małgorzata Wasserman – kandydatka do Sejmu – Prawo i Sprawiedliwość, adw. Edyta Wojnarowska – kandydatka do Sejmu – Nowoczesna.pl

Otwierając spotkanie, adw. Paweł Gieras, dziekan ORA w Krakowie, wyraził przekonanie, że decyzja adwokatów o zaangażowaniu się w politykę wpłynie na jakość tworzonego prawa.

Pojawi się okazja do merytorycznej dyskusji o kształcie adwokatury w kontekście możliwości  zmian w Prawie o adwokaturze.

W trakcie dyskusji kandydaci poruszyli problem połączenia samorządu adwokackiego i radców prawnych. Zgodnie wyrazili sprzeciw wobec takiego pomysłu. Różnice między kandydatami pojawiły się w kwestii dalszej deregulacji zawodu. Pani mec. Izabela Lewandowska-Malec stwierdziła, że należy utrzymać tendencję otwierania zawodu adwokackiego, w ramach dopuszczania młodych prawników do aplikacji. Zwróciła uwagę na wyższe wymagania stawiane kandydatom na aplikację adwokacką. Inni kandydaci sceptycznie odnieśli się do szerszego dostępu do zawodu.

Uczestnicy spotkania pytali kandydatów o konkretne propozycje zmian w prawie, które będą dotyczyły środowiska adwokackiego. Padły również pytania o rozwiązania dotyczące systemu bezpłatnej pomocy prawnej. Kandydaci na parlamentarzystów wskazali, że za wcześnie mówić o konkretnych inicjatywach ustawodawczych. Zapewnili o konieczności zwiększenia stawki minimalnej z tytułu pomocy prawnej udzielanej z urzędu w sprawach cywilnych i karnych. Również krytycznie odnieśli się do propozycji przeniesienia sądownictwa dyscyplinarnego poza struktury samorządowe.

Spotkanie zakończyło się deklaracją wszystkich kandydatów o gotowości współpracy ze środowiskiem adwokatury przy inicjatywach ustawodawczych i opiniowaniu najważniejszych aktów prawnych.

Wyrażamy nadzieję, że nie były to słowa podyktowane kurtuazją oraz nie wynikały jedynie z kalkulacji przedwyborczej.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie kończąc spotkanie życzył kandydatom sukcesów w walce wyborczej oraz wyraził nadzieję, aby kandydaci, w chwili gdy staną się  parlamentarzystami, zawsze pamiętali, że są również adwokatami.

 

Adw. Wojciech Bergier

Rzecznik ds. kontaktów z mediami

ORA w Krakowie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski