W Radomiu odbyło się pierwsze w tym roku zgromadzenie wyborcze

Adw. Marek Jagielski został ponownie wybrany na dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu. Jest to pierwsza izba, która przeprowadziła 5 września tegoroczne zgromadzenie wyborcze izby.

Również na kolejną kadencję wybrano władze pionu dyscyplinarnego i komisji rewizyjnej. Prezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Radomiu został adw. Jarosław Wołos. Rzecznikiem dyscyplinarnym Izby została  adw. Izabela Busiakiewicz-Żuchowska, zaś na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano adw. Rafała Fijałkowskiego.

Na Członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu wybrano:

- Adw. Jadwigę Magierę

- Adw. Annę Gębczyk

- Adw. Tomasza Burdę

- Adw. Jarosława Grabkowskiego

- Adw. Daniela Stańczyka

- Adw. Grzegorza Kaczmarka

- Adw. Erwina Kruczonia

- Adw. Sylwię Zarachowicz-Woś

Na delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury zostali wybrani:

- Adw. Grzegorz Kaczmarek

- Adw. Tomasz Burda

- Adw. Bogumiła Bartosiak

- Adw. Anna Gębczyk

- Adw. Jarosław Grabkowski 

- Adw. Marek Jagielski

Ponadto zgromadzenie podjęło uchwały o nadaniu pośmiertnie dla adwokata Zbigniewa Orła Wielkiej Odznaki Adwokatura Zasłużonym oraz o podjęciu przez Naczelną Radę Adwokacką inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany przepisów ustawy Prawo o adwokaturze zmieniających sposób zwoływania i przeprowadzania zgromadzeń izbowych i Krajowego Zjazdu Adwokatury w taki sposób, by w nadzwyczajnych okolicznościach wyłączających możliwość odbycia takich zgromadzeń w sposób bezpośredni, to jest poprzez osobisty udział uprawnionych, odbywały się one z wykorzystaniem elektronicznych mechanizmów łączności zdalnej. Zgromadzenie podjęło też uchwałę o zobowiązanie Naczelnej Rady Adwokackiej do niezwłocznego określenia zasad tworzenia oraz funkcjonowania Centrów Mediacji przy Izbach Adwokackich. (czytaj uchwały)

W zgromadzeniu izby radomskiej uczestniczył adw. Jacek Trela, prezes NRA.

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski