W Toruniu odbyło się ślubowanie aplikantów trzech izb


Uroczyście i w wyjątkowym składzie, dnia 28 grudnia 2017 roku, w hotelu Mercure w Toruniu, odbyło się ślubowanie aplikantów izb bydgoskiej, płockiej i toruńskiej.

Trzydzieści cztery osoby, które uzyskały pozytywny wynik państwowego egzaminu na aplikację adwokacką z trzech izb: Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy, Płockiej i Kujawsko-Pomorskiej w Toruniu przyrzekały sumiennie i gorliwie wykonywać swoje obowiązki, a ślubowanie odbierali  dziekani tych trzech Izb: adw. Justyna Mazur, adw. Wojciech Skorupski i adw. Wiktor Indan-Pykno. Wśród gości byli mężowie, żony, rodzice i przyjaciele.

Dziekani, witając nowych aplikantów, podkreślali, że model aplikacji sprowadzającej się do relacji: mistrz-czeladnik, to forma sprawdzająca się od stuleci. Zachęcali, by aplikanci wykorzystali szansę jaką daje kontakt z patronem, by nie bali się zadawać im pytań. Dziekani złożyli życzenia, by marzenia związane z tym zawodem, mogły się spełnić, mimo trudnych i wymagających czasów. 

Kierownicy szkolenia: adw. Joanna Kaczorowska z izby płockiej, adw. Grzegorz Hawryłkiewicz z Bydgoszczy i adw. Jan Kwietnicki z Torunia przedstawili adeptom plusy i minusy tego, co ich czeka w najbliższych latach. Zaletą jest możliwość skonfrontowania swojej wiedzy z życiem, integracja z nowym, ciekawym środowiskiem. Jednak nie mogą obiecać, że będzie łatwo. Skończyły się egzaminy testowe, zaczną się praktyczne sprawdziany i kolokwia. Już nie będzie istotne, kto ma najlepszą pamięć, ale jak kto rozumie  poszczególne instytucje prawne.

Aplikanci otrzymali upominek od sponsorów: C.H. BECK i Wolters Kluwer. Po złożoniu ślubowania zebrani obejrzeli relację filmową z listopadowych VI Dni Kultury Adwokatury w Krakowie. Na zakończenie, przy słodkim poczęstunku, aplikanci mieli pierwszą okazję do integracji środowiskowej.

adw. Ewa Wielińska              

 Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry