W Zielonej Górze świętowano 100-lecie Adwokatury i 65-lecie izby

Gala z okazji 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej i 65-lecia Izby Adwokackiej w Zielonej Górze odbyła się 20 października w Teatrze Lubuskim im. Leona Kruczkowskiego.

Galę  rozpoczęło wystąpienie dziekana adw. Krzysztofa S. Szymańskiego, który podkreślił rolę adwokatury, jako zawodu zaufaniapublicznego, począwszy od pierwszych lat niepodległości. Nakreślił też krótko dzieje Adwokatury Lubuskiej, przypominając sylwetki wybitnych adwokatów, których osiągnięcia zawodowe i działalność publiczna winny być punktem odniesienia dla kolejnych adwokackich pokoleń. 

W tym kontekście wymienił adw. Waleriana Piotrowskiego, współprzewodniczącego Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, adw. Tadeusza Smykowskiego, czynnego zawodowo od 1963 roku, a z następnej generacji adwokatów Stanisława Żytkowskiego, Jerzego Wierchowicza i Jerzego Synowca z Gorzowa Wlkp., zasłużonych we współpracy z „Solidarnością” w latach 1980-81 i obrońców w stanie wojennym.

W dalszej części wystąpienia dziekan ORA w Zielonej Górze odniósł się do dokonujących się zmian legislacyjnych w sądownictwie, odwołując się do ich krytycznej oceny przez Naczelną Radę Adwokacką oraz także do uchwał Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze.

Adwokatura uważa, iż zmiany te naruszają trójpodział władzy i podważają pozycję ustrojową wymiaru sprawiedliwości oraz, niezbędny w państwie demokratycznym, autorytet władzy sądowniczej. Zmiany te prowadzą do zagrożenia niezależności władzy sądowniczej, a w konsekwencji praw i wolności obywatelskich, które Adwokatura ma za zadanie chronić.

Prezes NRA adw. Jacek Trela, nawiązując do wypowiedzi dziekana ORA w Zielonej Górze podkreślił, że dzisiejsza Adwokatura jest kontynuatorem 100-letniej tradycji i że w ramach obchodów chcemy pokazać, że jesteśmy blisko społeczeństwa, że wychodzimy do społeczeństwa z programami ochrony praw jednostki, pokazujemy jak bardzo jesteśmy potrzebni wymiarowi sprawiedliwości. 

Prezes NRA podkreślił, iż izby adwokackie nie powinny zmieniać się w związki zawodowe, choć są takie pokusy. Adwokatura to jednak zawód z misją, powołany do obrony praw jednostki, przy czym podstawowe z nich to prawo do niezależnego sądu. Cytując opozycjonistkę Ludwikę Wujec wskazał, że trzeba tak funkcjonować, ażeby „nikogo nie skrzywdzić”.

Po wystąpieniu Prezes NRA adw. Jacek Trela wręczył czworgu adwokatom Naszej Izby odznaki „Adwokatura Zasłużonym”, które otrzymali adw. Aneta Sołtysiak-Radzik, adw. Jacek Dużyński, adw. Andrzej Kosik, adw. Jan Śliżewski.

Galę zaszczycili swoją obecnością marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu SSA Andrzej Daczyński, prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Bogumił Hoszowski, prezesi sądów rejonowych, sędziowie i prokuratorzy, delegaci z zaprzyjaźnionych izb adwokackich.

Obecni byli również przedstawiciele samorządów zawodowych w tym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze i Izby Lekarskiej w Zielonej Górze.

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki przyznał pięciu adwokatom „Złote odznaki” za zasługi dla miasta, które zostały wręczone podczas gali.

Poza Prezesem NRA Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali: adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA i adw. Tomasz Jachowicz, członek Prezydium NRA.

Po części artystycznej odbył się bankiet  w salach teatru.

Wieczorem, w ramach obchodów, odbył się uroczysty Bal w Zielonogórskiej Palmiarni. Podczas Balu miała miejsce licytacja na rzecz Fundacji Joanny Brodzik „Opiekun Serca”, z którą Izba Adwokacka w Zielonej Górze współpracuje od 2017r. 

Licytację, z wielkim wdziękiem, prowadziła fundatorka uzyskując kwotę ok. 36 tys. zł.

Jednym z elementów obchodów było zawarcie umowy z Gazetą Wyborczą, której Nasza Izba była partnerem wydania gazety z 19 października 2018r. 

Oprócz wydania papierowego w dniu 19 października 2018 r. na stronie Gazety Wyborczej w części lokalnej /Zielona Góra/znalazła się zakładka - Partner wydania- Izba Adwokacka w Zielonej Górze- gdzie znajdują się wywiady z adwokatami i inne informacje o adwokaturze, pełen zestaw zdjęć z Gali i z Balu do dowolnego wykorzystania.

zdjęcia: Mariusz Kowalaszek

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski