Warszawa: VIII Karnawałowy Bal Aplikantów Adwokackich – 3 lutego


Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie oraz Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie zapraszają do udziału w VIII Karnawałowym Balu Aplikantów Adwokackich. Bal będzie miał miejsce w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie 3 lutego 2018 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału aplikantów adwokackich wszystkich izb, a także koleżanki i kolegów adwokatów.

Arkady Kubickiego to jedna z ciekawszych przestrzeni architektonicznych stolicy. Goście wchodzić będą na Bal przez bramę zegarową na Pl. Zamkowym. Początek godz. 20.00. Tradycyjnie w programie Balu przewidziany jest Koncert Talentów.

Cena biletu dla osób niebędących aplikantami izby warszawskiej wynosi 330 zł. Aplikanci adwokaccy izby warszawskiej korzystają z dofinansowania Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, dzięki któremu cena biletu wynosi 165 zł od osoby. W cenę wliczony jest zimny i ciepły bufet przygotowany przez Kręgliccy Restauracje i Catering, open bar (napoje, wino oraz drinki na bazie wódki), szatnia, palarnia, ochrona oraz punkt medyczny.

Wpłat należy dokonywać na konto firmy Santorini S.J. ul. Egipska 7, 03-977 Warszawa w Banku Millenium nr 17 1160 2202 0000 0003 1327 6354. W tytule przelewu należy wpisać: apl. _Nazwisko_Imię, nr wpisu oraz obowiązkowo adres e-mail.

Na podany w przelewie adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie. W przypadku płatności za osobę towarzyszącą należy również wpisać imię i nazwisko osoby towarzyszącej w treści przelewu. Rezygnacja z zakupionych biletów nie jest możliwa. Liczba miejsc jest ograniczona do 800 osób i decyduje kolejność zgłoszeń. Pytania dotyczące Balu Aplikantów prosimy kierować drogą mailową: balaplikantow2018@gmail.com

Szczegółowe informacje i aktualności znajdują się w treści wydarzenia na Facebooku (zobacz link)

Samorząd Aplikantów Adwokackich Izby Warszawskiej zaprasza również do udziału w Turnieju Wiedzy Aplikanta, którego finał zostanie rozstrzygnięty podczas Balu. Eliminacje zostały zaplanowane w dniu 30 stycznia br. w Klubie Aplikanta przy ul. Bobrowieckiej 9, a udział w konkursie będą mogły wziąć drużyny dwuosobowe.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: TurniejWiedzyAplikanta@gmail.com do dnia 23 stycznia br.

Zgłoszenia powinny zawierać:

  1. imiona i nazwiska uczestników – członków drużyny;
  2. nazwę drużyny (nieobowiązkowo – w razie braku nazwy w zgłoszeniu zostanie ona przydzielona przez przedstawicieli Organizatora);
  3. informacje dotyczące izby adwokackiej, roku (lat) aplikacji, numeru (numerów) grupy (grup), do której należą aplikanci adwokaccy tworzący drużynę oraz numerów wpisu na listę aplikantów adwokackich;
  4. kontaktowy adres e-mail i numer telefonu;
  5. oświadczenie członków Drużyny o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu.

W Wielkim Finale w Jury Konkursowym zasiądą: adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie – przewodnicząca Jury; adw. Andrzej Orliński, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie; adw. Dorota Kulińska, kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich Izby Warszawskiej; adw. Ada Czapla, opiekun 1 roku aplikacji. 

(regulamin Turnieju wersja ze zmianami z 22 stycznia 2018 r.  )

Partnerem merytorycznym Balu Aplikantów jest Wydawnictwo CH Beck.  Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Młoda Palestra.

Z serdecznymi życzeniami noworocznymi,

Komitet Organizacyjny Balu

adw. Jakub Jacyna, Skarbnik Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
adw. Monika Rajska, Przewodnicząca Komisji Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu
adw. Michał Pomorski, Przewodniczący Koła Młodych

adw. Dominika Tomaszewska, Członek Komisji Integracji Środowiskowej Kultury i Sportu
apl. adw. Piotr Babiarz, Przewodniczący Samorządu Aplikantów Adwokackich, Starosta III roku
apl. adw. Joanna Tkaczyk, Wicestarosta III roku, Młoda Palestra
apl. adw. Michał Magdziak, Starosta II roku
apl. adw Maria Kozłowska, Starosta I roku
apl. adw Piotr Wojciechowski, Wicestarosta I roku

apl. adw. Klaudia Bejtka

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry