Wizyta przedstawicieli warszawskiej ORA w Berlinie

26 lutego w Berlinie odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z z prezesem Deutscher Anwaltverein e.V. Ulrichem Schellenbergiem.

Izbę reprezentowali adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie i adw. Wojciech Wiktor Bagiński, przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą przy ORA w Warszawie.

Spotkanie było efektem trwających od kilku tygodni rozmów i zaangażowania Komisji ds. Współpracy z Zagranicą przy ORA w Warszawie z partnerami niemieckimi. Było także odpowiedzią na postulaty członków izby w zakresie systematycznego rozwijania współpracy międzynarodowej w kontekście realizowanej przez członków izby praktyki pomocy prawnej o charakterze transgranicznym.

Tematem spotkania było m. in. omówienie i przedyskutowanie aktualnej sytuacji adwokatów oraz sędziów w Polsce. Dyskutowano także na temat przestrzegania rządów prawa w Polsce oraz Niemczech. W rozmowie poruszono też zagadnienia związane z aktywnością w obszarze legislacyjnym Deutscher Anwaltverein. Gospodarze przedstawili polskim adwokatom problem uregulowania obowiązków kancelarii adwokackiej jako podmiotu obok indywidualnych obowiązków spoczywających na poszczególnych adwokatach. Rozmawiano również o programach stażowych i wymianie w tym zakresie między izbami oraz o podpisaniu stałej umowy o współpracy między Deutscher Anwaltverein a Izbą Adwokacką w Warszawie.

Podczas spotkania Dziekan ORA w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak zaprosił prezesa Deutscher Anwaltverein Ulricha Schellenberga na najbliższe, jubileuszowe Zgromadzeniu Izby Adwokackiej w Warszawie, które odbędzie się 11 maja br.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry