Wrocław: zaproszenie na debatę nt. wizerunku indywidualnego adwokata

Debata przed Krajowym Zjazdem Adwokatury, dotycząca wizerunku indywidualnego adwokata, odbędzie się 30 września we Wrocławiu. Zapraszają na nią adwokatów dziekani izby katowickiej, krakowskiej oraz wrocławskiej. 

"Koniecznym wydaje się bowiem wytyczenie granic tego, co może uczynić każdy adwokat, aby mógł zachęcić potencjalnych klientów do korzystania ze świadczonej przez siebie pomocy prawnej, ponieważ określenie reklama w świadomości adwokatów budzi negatywne konotacje" - zaznaczają w zaproszeniu organizatorzy debaty.

Spotkanie odbędzie się w Dolnośląskim Centrum Filmowym przy ul. Piłsudskiego 64A we Wrocławiu w dniu 30 września br. (piątek) w godzinach 10.00-14.00.

Udział w debacie jest równoznaczny z otrzymaniem certyfikatu uczestnictwa, co odpowiada 4 punktom w doskonaleniu zawodowym.

Zgłaszanie swego udziału wyłącznie na adres e-mail: rada@ora.wroc.pl z dopiskiem DEBATA do dnia 5 września br. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

W debacie wezmą udział adwokaci, którzy otrzymają potwierdzenie zgłoszenia wysłanego drogą e-mail.

Na debatę zapraszają: adw. Paweł Gieras, dziekan ORA w Krakowie, adw. Roman Kusz, dziekan ORA w Katowicach oraz adw. Andrzej Grabiński, dziekan ORA we Wrocławiu. 

Udział w debacie jest nieodpłatny.

Debatę poprzedzą wystąpienia wprowadzające:
adw. Anisa Gnacikowska członek NRA, Izba Adwokacka w Warszawie
adw. Wojciech Bergier, członek ORA w Krakowie
adw. Jarosław Szczepanik, członek ORA w Łodzi
adw. Kinga Widera, Izba Adwokacka w Katowicach
adw. dr Karol Rusin, Izba Adwokacka we Wrocławiu

Serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów
adw. Andrzej Grabiński,  
Dziekan ORA we Wrocławiu


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry