Wspólne stanowisko ORA i OIRP w Szczecinie

Po spotkaniu rad samorządów adwokackiego i radcowskiego na terenie izb szczecińskich, Okręgowa Rada Adwokacka oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie wydały wspólne stanowisko. 

Spotkanie miało miejsce 3 października 2016 r. 

"Dostrzegając potrzebę prowadzenia stałych konsultacji pomiędzy naszymi samorządowami w zakresie:

- uregulowań odnośnie naboru na aplikację i przeprowadzania w tym zakresie egzaminów,

- opiniowania aktów prawnych związanych z szeroko pojetym wymiarem sprawiedliwości,

- ewentualnie wspólnego stanowiska co do możliwych zmian w zakresie rozporządzeń taryfowych dotyczących wynagrodzeń obrońców i pełnomocników w postępowaniach sądowych, 

zwracamy się z apelem do władz naczelnych obu naszych zawodów, tj. Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Naczelnej Rady Adwokackiej o nawiązanie bardziej konkretnej współpracy na tych płaszczyznach."

(czytaj stanowisko)

 

(zobacz listopadowy numer InGremio z relacją ze spotkania)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry