Współpraca ORA w Częstochowie i Wydziału Prawa Uniwersytetu im. J. Długosza

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie oraz Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oficjalnie rozpoczęli współpracę 10 marca 2020 r.

List intencyjny w tej sprawie podpisały dziekan częstochowskiej ORA adw. Aleksandra Przedpełska i rektor UJD prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska. W spotkaniu uczestniczyli także p.o. dziekana Wydziału Prawa i Ekonomii dr prof. UJD Ewelina Żelasko-Makowska i adw. Piotr Fik, kierownik ds. Doskonalenia Zawodowego, Koordynator ds. nieodpłatnej pomocy prawnej ORA.

Celem współpracy jest wymiana doświadczeń dotycząca przygotowania absolwentów kierunku prawo do pracy zawodowej zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, doskonalenie programów kształcenia, w szczególności na kierunku prawo, a także upowszechnianie wśród studentów uczelni wiedzy na temat kierunków rozwoju polskiej adwokatury i zapotrzebowania rynku pracy na zawody wykonywane przez absolwentów prawa. Współpraca może być realizowana poprzez różnego rodzaju działania, takie jak prowadzenie wspólnych działań informacyjnych i promocyjnych, organizowanie spotkań, prelekcji, warsztatów, sympozjów z udziałem pracowników i studentów uczelni i ORA. Ważnym elementem współpracy będzie także organizowanie i przeprowadzanie praktyk dla studentów Wydziału Prawa i Ekonomii za pośrednictwem Okręgowej Rady Adwokackiej.

Jesteśmy przekonani, że współpraca przyniesie wymierne korzyści, zarówno dla środowiska akademickiego Częstochowy, jak i samej Rady.

 

 

Źródło: http://www.wpie.ujd.edu.pl/n1290,Okregowa-Rada-Adwokacka-w-Czestochowie-partnerem-BR-Wydzialu-Prawa-i-Ekonomii-UJD

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry